Lappalanjärven ja Kymijoen rantojen kaavoitus etenee

Nainen istuu selin laiturilla koira vieressään ja katselee järvelle päin. Koira katsoo kohti.

Lappalanjärven, jokivarsien ja Pyhäjärven eteläosiin laadittavana olevan kaavan tavoitteena on vakituisen asumisen sekä yleisen virkistyskäytön lisääminen taajamapalveluiden läheisyydessä sijaitsevilla ranta-alueilla. Tekninen lautakunta käsittelee kaavaehdotusta 24.1.2024.

Tavoitteena on laatia rakentamista ohjaava rantaosayleiskaava Kouvolan kaupunkialueen pohjoisosien sellaisille ranta-alueille, joilla ei ole rakennusluvan perusteena toimivaa kaavaa. Laadittava kaava käsittää noin 60 kilometriä rantaviivaa Lappalanjärven, Kymijoen ja Pyhäjärven alueilla, sekä pienemmillä vesistöillä. Kaavoituksen myötä useimmilla vapaa-ajan tonteilla vakituinen asuinrakentaminen tulee mahdolliseksi. Samalla kuitenkin huomioidaan rakentamiselta vapaiden rannanosien sekä virkistyskäytön, elinkeinojen ja ympäristön arvojen edellytykset.

Kaavaluonnos oli nähtävillä maaliskuussa 2023 ja siitä saatiin runsaasti palautetta. Kaavaehdotus sisältää luonnoksesta saatujen mielipiteiden ja lausuntojen sekä virkistyskäyttökyselyn johdosta tehdyt tarkistukset ja perustelut kaavassa esitettyihin ratkaisuihin. Kaavakartalla määritettyjen rakennusoikeuksien sijaintia, määrää ja käyttötarkoitusta on paikoin muutettu. Hiljattain valmistuneet rakennetun kulttuuriympäristön selvitys, sekä maisema- ja luontoselvitykset ovat myös täydentäneet kaavan sisältöä mm. Hovinsaaren ympäristössä, Miehon ja Lappakosken alueella sekä Saarennonväylän suunnalla.

Lautakuntakäsittelyn jälkeen kaavaehdotus asetetaan nähtäville 30 vuorokaudeksi.

Kymijoen pohjoisosan kaava Kouvolan verkkosivuilla.

Lisätietoja:

Miia Blom, kaavoitusinsinööri, Kouvolan kaupunki, puh. 020 615 8660, miia.blom(at)kouvola.fi

Lotta Koivisto, kaavasuunnittelija, Kouvolan kaupunki, puh. 020 615 8261, lotta.koivisto(at)kouvola.fi

Teknisen lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat Dynasty-tietopalvelussa

Sivun alkuun