Lapinsalmen silta on avattu retkeilijöiden käyttöön Repoveden kansallispuistossa

Lapinsalmen silta on avattu retkeilijöiden käyttöön. Kouvolan rakennusvalvonta suoritti sillalla käyttöönottotarkastuksen tänään iltapäivällä. Uusi silta on teräsrakenteinen pylonisilta, jonka urakoi Remoti Holding Oü.

Lapinsalmen uusi silta. Kuva: Merihilkka Mäkelä

Metsähallituksen tiedote 8.11.2019

Uusi silta ylittää alla olevan Kapiaveden 12 metrin korkeudessa ja pituutta sillä on 55 metriä. Sillan runko on teräsrakenteinen. Yli viiden metrin korkeuteen kohoavat pylonit on polttomaalattu ympäristöön sopivin värein ja sillan kannen pinta ja kaiteet on rakennettu painekyllästetystä kestopuusta.

”Remoti Holding Oü hoiti vaativan siltaurakan esimerkillisesti. Haluan kiittää urakoitsijoiden lisäksi sillan suunnittelijoita, Kouvolan kaupunkia ja maan omistavaa UPM Kymmene Oy:tä hyvästä yhteistyöstä”, sanoo sillan rakennusprojektista vastannut rakennusmestari Pasi Ikonen Metsähallituksesta.

Uuden sillan kansi on tasainen ja jäykkä, koska sillan on oltava turvallisesti ylitettävissä kaikkina vuodenaikoina. Jyrkkiä nousukulmia on vältetty. Silta voidaan ylittää tarvittaessa myös mönkijällä ja moottorikelkalla esimerkiksi mahdollisissa pelastustehtävissä.

”Pylonisillalla ei ole käyttörajoituksia, vaan se on mitoitettu tungoskuormituksen mukaan. Siltaa voi kävellä samanaikaisesti molempiin suuntiin, mikä poistaa vanhalla sillalla esiintyneet retkeilijäruuhkat. Sillan avaaminen mahdollistaa talviretkeilyn kehittämisen Lapinsalmen suunnalla. Samalla varauduttaan Repoveden kansallispuiston koko ajan nouseviin käyntimääriin”, korostaa puistonjohtaja Matti Hovi Metsähallituksesta.

Lemmenlukoille on varattu omat paikkansa sillan molemmissa päissä. Metsähallitus toivoo, että muualle sillan runkoon ja kaiteisiin ei kiinnitetä lemmenlukkoja.

Ketunlossi Repoveden kansallispuistossa on jäänyt talvitauolle 6.11.2019 alkaen. Jatkunut pakkasjakso jumittaa lossin mekanismeja, joten talvitauolle siirryttiin suunniteltua aikaisemmin.

Haluatko vaikuttaa Repoveden tulevaisuuteen?

Metsähallitus on avannut karttapohjaisen kyselyn, jonka avulla Repoveden kävijät ja muut alueesta kiinnostuneet voivat kertoa havaintojaan, kehitysehdotuksiaan ja muita ajatuksiaan alueen nykytilasta ja tulevaisuudesta. Kyselyyn saatuja vastauksia hyödynnetään Repoveden hoito- ja käyttösuunnitelman päivitystyössä, joka on parhaillaan käynnissä. Kysely on auki 31.12.2019 saakka osoitteessa https://app.maptionnaire.com/fi/7070/.

Lisätietoja:
Rakennusmestari Pasi Ikonen, Metsähallitus puh. 0206 395 104
Puistonjohtaja Matti Hovi, Metsähallitus puh. 0206 396 811

Repoveden kansallispuisto
Repoveden hoito- ja käyttösuunnitelma

Metsähallituksen Luontopalvelut suojelee ja hoitaa alkuperäistä ja uhanalaista suomalaista luontoa sekä tuottaa luonnossa liikkujille retkeilypalveluja. Vastuullamme ovat maamme kansallispuistot, luonnonpuistot ja muut valtion suojelualueet, pohjoiset erämaa-alueet sekä monet merkittävät historiakohteet.

Sivun alkuun