Lämmityskauden energiansäästö runsaat 1,9 miljoonaa

Kouvolan kaupungin energiansäästö lämmityskauden aikana oli 14 223 MWh. Säästöä syntyi yli 1,9 miljoonaa euroa. Maaliskuussa kaukolämmön ja maakaasun kulutus vähenivät edelleen reippaasti, sähkön kulutus maltillisemmin.

Maaliskuussa kaupungin kaukolämmön kulutus laski -16,9% ja maakaasun kulutus -15,7% edellisvuoden maaliskuuhun verrattuna. Sähkönkulutus laski enää -3,8,8%.

Tavoitteena oli alentaa talven lämmityskauden aikana energian koko vuoden kulutuksesta 20 %. Nyt tehdyillä toimilla on ylletty 11% vuosisäästöön. Varsinaisen lämmityskauden lähetessä loppuaan kaupunki pidentää energiankulutuksen raportointiväliä. Seuraava kulutuksen seurantaraportti tehdään kesäkuun lopussa. ”Vaikka raportointiväli pitenee, energiansäästötoimet jatkuvat aktiivisesti. Palveluita kannustetaan edelleen hakemaan aktiivisesti lisäsäästöjä”, sanoo toimitilajohtaja Katja Ahola.

Kouvolassa omaa toimintaa pitkäjänteisesti parantamalla on käännetty usean kiinteistön energiankulutus laskusuuntaan. Myös rakennusten energiatehokkuusinvestoinnit, peruslämmölle laitto sekä niiden myynnit sekä palvelujen sulut ovat tuoneet säästöä energiakustannuksiin.

Energiatehokkuuteen huomiota

Kouvolan kaupunki on ollut mukana kuntien energiatehokkuussopimuksessa (KETS) jo vuodesta 2016. Kaupungin energiankäytön tehostamissuunnitelman tavoitteena on 7,5 % energiasäästö vuosina 2017-2025. Tavoite on laskettu Kouvolan kaupungin vuonna 2014 kuluttamasta energiamäärästä.

Kaupungin oma poikkihallinnollinen KETS-työryhmä pohtii kokonaisvaltaisesti kaupungin energiatehokkuutta ja hakee toimintamalleja sekä ratkaisuja energiatehokkuuden parantamiseen. Katja Ahola kiittääkin, että kaupungilla on ollut valmius edistää hyvinkin ketterästi energiatehokkuuteen liittyviä toimia juuri KETS-työryhmää hyödyntäen.

”Voi sanoa, että Kouvolassa toimittiin monessa energiasäästöehdotuksessa esimerkkinä muille kaupungeille ja kiinteistöomistajille. Teimme hartiavoimin töitä ja saimme kipeästi kaivattuja säästöesityksiä toteutukseen. Haluan kiittää koko KETS-työryhmää sinnikkäästä ja ennakkoluulottomasta valmistelutyöstä. Työ ei ollut helppo. Tästä on hyvä jatkaa”, hän summaa.

Lisätietoja:
Toimitilajohtaja Katja Ahola, puh. 020 615 9013, katja.e.ahola(at)kouvola.fi


Kouvolan kaupungin energiankokonaiskulutus vuonna 2021 ollut noin 129 000 MWh. Kulutusta seurataan n. 80 merkittävimmän rakennuksen osalta reaaliaikaisesti. Niistä saadaan kulutustiedot sähkön, kaukolämmön ja kaasun osalta. Kaukolämmön ja maakaasun kulutus normeerataan eli huomioidaan säävaihtelu eri vuosina. Katuvalaistukset eivät kuulu Enerkey-seurannan piiriin.

Kaupunginhallituksen asettama energiansäästötavoite on kolme miljoonaa euroa, joka  tarkoittaa 20 prosentin leikkausta energian vuosikulutukseen.

Sivun alkuun