Lähiopetukseen palaamisessa kiinnitetään erityistä huomiota oppilaiden ja henkilöstön turvallisuuteen

pieni poika, koululainen matkalla kouluun reppu selässä

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat antaneet ohjeistuksia liittyen koulujen avaamiseen, joiden pohjalta Kouvolan kaupunki on tarkemmin ohjeistanut kouluja. Ohjeet on käyty läpi koulujen rehtoreiden kanssa. Koulut organisoivat ohjeiden pohjalta oman koulunsa toiminnan kiinnittäen erityistä huomiota oppilaiden ja henkilöstön turvallisuuteen.

Oppilaat palaavat lähiopetukseen 14.5.2020. Terveysviranomaisten tiedon perusteella koulujen avaaminen on turvallista sekä oppilaille että henkilökunnalle. Kouvolan kaupunki noudattaa tässä hallituksen linjauksia ja ohjeistuksia.

Kouluun paluussa huomioidaan erityisesti oppilaiden ja henkilöstön turvallisuus. Ratkaisuissa pyritään minimoimaan riskit mm. lisäämällä etäisyyksiä ja välttämällä ryhmien välisiä kontakteja sekä opetusryhmien vaihtumista. Henkilöstön keskinäiset kontaktit minimoidaan.

─ Käytännön ratkaisut ovat erilaisia eri kouluissa riippuen koulun oppilasmääristä, opetusryhmien koosta, koulun tiloista ja muista opetuksen käytännön toteutukseen vaikuttavista asioista, sanoo kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi.

Koulupäivän rakenteeseen tehdään muutoksia mm. porrastamalla ruokailuja ja välitunteja. Alakouluissa opetusryhmät pidetään erillään koko koulupäivän ajan. Yläkoulussa ja valinnaisissa aineissa opettajan opetusryhmä voi vaihtua, mikäli opetusta ei voida muutoin toteuttaa. Lähiopetuksessa noudatetaan viikoittaista oppilaan opetustuntimäärää. Koulut informoivat huoltajia tarkemmin Wilman kautta.

Lähiopetukseen palatessa koulukuljetukset palaavat normaaleihin aikatauluihin ja reitteihin. Kuljetusoppilaiden huoltajille lähetetään erilliset ohjeet asioista, jotka tulee huomioida kuljetusten turvallisessa toteuttamisessa.

Opiskeluhuollon palvelut oppilaiden käytössä

Opiskeluhuollon palvelut ovat oppilaiden käytössä. Myös kouluterveydenhoitajat palaavat lähityöhön kouluille.

─ Ennen kevään koulutyön päättymistä koulu kartoittaa kaikkien oppilaiden osalta osaamisen tilanteen, oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarpeen sekä oppilashuollolliset tarpeet syksyä varten. Näin mahdollisiin tukitarpeisiin voidaan varautua koulun alkaessa, kertoo kasvun tuen päällikkö Pirjo Piiroinen.

Riskiryhmiin kuuluvien oppilaiden tai heidän perheenjäsentensä tilanteen arvioi hoitava taho. Huoltajia kehotetaan ottamaan yhteyttä hoitavaan tahoon mahdollisen riskiryhmään kuulumisen selvittämiseksi. Mikäli vapautus kouluun tulosta myönnetään riskiryhmään kuulumisen perusteella, opetus voidaan toteuttaa etäopetuksena. Muutoin koulunkäynnistä vapautuksen halutessaan huoltajan on haettava oppilaalle lomaa normaalin käytännön mukaisesti. Näissä tapauksissa huoltaja huolehtii itse opetuksesta.

Kenenkään lapsen tai aikuisen ei pidä tulla kouluun, jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Jos lapsi sairastuu päivän aikana, huoltajaa pyydetään hakemaan oppilas kotiin.

─ Oppilaat ovat lämpimästi tervetulleita kouluun ja heidän hyvinvoinnistaan huolehditaan mahdollisimman hyvin. Kavereiden näkeminen ja yhdessä olo vielä ennen kesälomaa on lapsille mukavaa ja tärkeää, toteaa Piiroinen.

Lisätiedot:
kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi, puh. 020 615 7727, veikko.niemi(at)kouvola.fi
kasvun tuen päällikkö Pirjo Piiroinen, puh. 020 615 6026, pirjo.piiroinen(at)kouvola.fi
opetuspalvelupäällikkö Kim Strömmer, puh. 020 615 7173, kim.strommer(at)kouvola.fi

Sivun alkuun