Kysely kartoittaa lasten mielipiteitä valtion, kuntien ja hyvinvointialueiden rahankäytöstä

Valtiovarainministeriö ja kansallinen lapsistrategia toteuttavat kyselyn, jossa kysytään eri puolilla Suomea asuvien 10–17-vuotiaiden lasten mielipiteitä julkisten varojen käytöstä lapsiin. Kyselyyn voi vastata 20.5.2022 asti.

Julkisilla varoilla tarkoitetaan kyselyssä rahaa, jota Suomen valtio, kunnat ja jatkossa myös hyvinvointialueet käyttävät palvelujen tarjoamiseen kaikille lapsille ja aikuisille.

Julkinen hallinto kerää veroja yhteisten asioiden ja palveluiden toteuttamiseksi. Vaaleissa eduskuntaan valitaan kansanedustajat, kuntiin kunnanvaltuutetut ja hyvinvointialueille aluevaltuutetut. Päättäjät päättävät, kuinka paljon ja mihin tarkoituksiin julkisia varoja käytetään. Rahaa käytetään muun muassa lasten, työikäisten ja ikäihmisten erilaisia tarpeita varten, kuten koulutukseen, terveydenhuoltoon sekä kirjastojen ja liikuntapaikkojen ylläpitoon.

Kyselyssä kartoitetaan lasten ja nuorten mielipiteitä siitä, kuinka valtio, kunnat ja hyvinvointialueet käyttävät julkisia varoja lapsiin. Lisäksi kysytään mielipidettä tavoista, joilla päätetään, kuinka paljon ja mihin rahaa käytetään.

Kyselyyn ei ole olemassa oikeita tai vääriä vastauksia. Sillä vain kartoitetaan mielipiteitä. Kyselyn vastauksia käytetään valtiovarainministeriön lapsibudjetoinnin hankkeessa. Myös lapsistrategian virkakunta voi käyttää vastauksia.

Kyselyyn voi vastata kaupungin verkkosivulla www.kouvola.fi/kyselyt. Se on myös välitetty lapsille Wilman kautta. Kysely on avoinna perjantaihin 20.5.2022 klo 16.00 asti. Vastaaminen vie aikaa noin 15–30 minuuttia.

Lisätiedot:

Heidi Järvenpää, heidi.jarvenpaa@gov.fi, puh. 050 430 6416

Sivun alkuun