Kymsoten toimipisteiden kesäsulut 2019

Osa Kymsoten toimipisteistä on kesän aikana suljettu tai toimipisteet palvelevat supistetuin palveluin. Katso tarkemmat tiedot Kymsoten verkkosivulta www.kymsote.fi/kesa.

Sivun alkuun