Kymsoten ohjeistusta varhaiskasvatukseen, kouluihin sekä koululaisten ja päiväkoti-ikäisten lasten vanhemmille

Kymsote tiedottaa

Vallitseva koronavirustilanne on tuonut merkittäviä arjen haasteita kymenlaaksolaisille lapsiperheille, kouluille ja varhaiskasvatukseen. Valtakunnallisen ohjauksen mukaisesti Kymsote on pyrkinyt selkiyttämään ohjeistusta, joilla pystyttäisiin mahdollisimman hyvin turvaamaan normaali arjen toiminta.

Kymenlaaksossa koronavirustilanne on säilynyt rauhallisena, mutta loppukesästä uusia tapauksia on todettu kesää enemmän ja useammin. Kymsoten koronavirukseen liittyvä neuvonta, ohjaus ja näytteenotto ovat valitettavasti kovin ruuhkautuneet. Tilanne on sama myös useiden muiden sairaanhoitopiirien alueella.

Jonot koronavirustestiin ovat kasvaneet merkittävästi, kun ihmisillä on erilaisia koronavirusinfektioon sopivia oireita huomattavasti kevättä ja kesää enemmän. Tähän on vaikuttanut mm. se, että Covid-19 -taudin lisäksi muutkin hengitystieinfektiotaudit kuten kausiflunssa ovat lisääntyneet. Testimäärät ovat kasvaneet, mikä on puolestaan hidastanut vastausten saamista. Tällä hetkellä Kymsoten näytteet lähetetään Helsinkiin ja vastaukset saadaan noin neljän päivän päästä. Kymsote etsii jatkuvasti ratkaisuja, joilla tilannetta testauksessa voidaan parantaa.

Ohjeet kouluihin ja varhaiskasvatuksen yksiköihin sekä koululaisten ja päiväkoti-ikäisten lasten vanhemmille:

  • Kouluun tai päiväkotiin ei mennä sairaana.
  • Mikäli lapsi tai oppilas sairastuu kesken päivän, koulusta tai päiväkodista ollaan yhteydessä huoltajaan ja pyydetään huoltajaa noutamaan lapsi. Oireinen lapsi siirretään erilliseen, turvalliseen tilaan odottamaan vanhemman saapumista.
  • Jos lapsella ilmenee tautiin sopivia oireita (väsymys, päänsärky, nuha, yskä, kuume, vatsakipu, oksennusta tai ripulia) tulee hakeutua testiin. Testiin hakeutumisesta huolehtii lapsen huoltaja.
  • Koronavirustestiä varten lapsen huoltaja ottaa puhelimitse yhteyttä Päivystysapuun p. 116 117. Päivystysapu antaa ohjeet näytteenotosta.
  • Koululla tai päiväkodilla ei ole oikeutta vaatia todistusta negatiivisesta Covid-19 -testistä eikä testi näin ollen ole edellytys sairastuneen lapsen palaamiselle kouluun tai päiväkotiin.
  • Mikäli lapsi paranee ennen Covid-19 -testin vastauksen tuloa, hän voi palata kouluun/päiväkotiin kun hänellä on ollut yksi oireeton päivä.
  • Covid-19 -testin tulokset tulevat keskitetysti Taruntautiyksikön kautta. Neuvolan terveydenhoitajat ja kouluterveydenhoitajat eivät anna tuloksia. Kymsotessa negatiivisista testituloksista tulee ilmoitus tekstiviestillä. Positiivisen tuloksen ilmetessä Kymsoten Tartuntatautiyksikkö on yhteydessä puhelimitse, jolloin annetaan ohjeita myös mm. eristyksestä ja karanteenista. Tulokset näkyvät myös OmaKanta-palvelussa. Tällä hetkellä huoltaja näkee palvelussa vain alle 10-vuotiaan lapsen tiedot.
  • Tartuntatautilääkärin määräämässä eristyksessä tai karanteenissa oleva lapsi on oikeutettu etäopetukseen. Mikäli koulun rehtori tarvitsee tästä varmennuksen Tartuntatautiyksiköltä, hän voi ottaa yhteyttä, ja sopia joustavimmat toimintatavat.

On hyvä huomioida, että ohjeistusta voidaan jatkossa muuttaa tai tarkentaa, mikäli tilanne valtakunnallisesti tai Kymenlaaksossa muuttuu merkittävästi.

Sivun alkuun