Kymsoten ohjeistus yleisötapahtumien järjestäjille koronavirustartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi

Tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 22.9.2020 päättänyt, että yli 50 hengen yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi lokakuussa järjestää sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa silloin, kun tapahtumajärjestäjä pystyy varmistamaan osallistujien turvallisuuden. Tapahtuman turvallisuus varmistetaan noudattamalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön 21.9.2020 päivittämää ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. (Lähde. AVI, Etelä-Suomi 22.9.2020 annettu tiedote)

Tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 22.9.2020 päättänyt, että yli 50 hengen yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi lokakuussa järjestää sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa silloin, kun tapahtumajärjestäjä pystyy varmistamaan osallistujien turvallisuuden. Tapahtuman turvallisuus varmistetaan noudattamalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön 21.9.2020 päivittämää ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi.

(Lähde. AVI, Etelä-Suomi 22.9.2020 annettu tiedote)Tapahtumista tulee laatia kirjallinen suunnitelma siitä, millä tavalla turvallisuuteen liittyvät asiat on huomioitu kyseisessä tapahtumassa sen luonteen ja tilojen käytön suhteen. Mikäli kyseessä on urheilutapahtuma, suunnittelussa tulee huomioida myös kyseisen lajin liittojen antamia ohjeistuksia. Samojen tilojen saman tyyppisissä tapahtumissa voidaan hyödyntää yhtä suunnitelmaa.

50-500 henkilön tapahtumat: suunnitelma tulee laatia ennakkoon ja se tulee pyydettäessä antaa kirjallisena Kymsoten tartuntatautien ja infektioiden torjuntayksikön nähtäväksi.
Yli 500 henkilön tapahtumat: suunnitelma toimitetaan Kymsoten tartuntatautien ja infektioiden torjuntayksikköön
Suunnitelmissa tulee olla kyseisen järjestäjän yhteystiedot (yhteyshenkilö) sekä suunnitelman laatijan / vastaavaan yhteystiedot.
Epidemian selvittämisessä ja tartuntaketjujen jäljitystyössä suunnitelmat käydään läpi yhteyshenkilön / vastaavan kanssa. Alueellisen tartuntatautitilanteen muuttuessa Kymsoten tartuntataudeista vastaava lääkäri voi asettaa alueellisia rajoituksia tapahtumiin liittyen.
Kymsoten tartuntatautien ja infektioiden torjuntayksikkö sekä Kymsoten tartuntataudeista vastaava lääkäri antaa tarvittaessa konsultointiapua suunnitelmien laatimiseen.
Tapahtuman järjestäjän suunnitelma koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi, ohjeita suunnitelman laatimiseen

Yhteyshenkilöt:
Pohjois-Kymenlaaksossa hygieniakoordinaattori Katja Laine,
puh. 040 488 4741, katja.laine@kymsote.fi
Etelä-Kymenlaaksossa hygieniahoitaja Tutta Marttinen,
puh. 044 223 1754, tutta.marttinen@kymsote.fi
Kymsoten infektioylilääkäri, tartuntataudeista vastaava lääkäri Risto Pietikäinen 23.9.2020

Sivun alkuun