Kymsoten kotihoidon digitaaliset ratkaisut monipuolistuvat

Pilotissa neljäkymmentä kotihoidon asiakasta saa kotiinsa uudenlaisia digihoivalaitteita.

Kymsoten kotihoidossa käytettävät digitaaliset ratkaisut monipuolistuvat. Kesäkuussa käynnistyy pilotti, jossa vapaaehtoisten kotihoidon asiakkaiden kotiin viedään mm. uudenlainen turvapuhelinratkaisu sekä havainnointi- ja etämittauslaitteistoa. Puoli vuotta kestävään pilottiin osallistuu neljäkymmentä asiakasta Kouvolan eteläisen alueen kotihoidosta.

Tilaisuus kuntalaisille

Digitaalisten laitteiden pilottiin ja siinä käytettäviin laitteisiin on mahdollista tutustua 3.6. klo 17.30 Myllykosken päiväkeskuksessa. Paikalla on pilotin projektipäälliköt ja laitteiston toimittajan edustaja. Tilaisuus on tarkoitettu kaikille kuntalaisille, erityisesti ikääntyneille ja heidän omaisilleen. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu ja siellä noudatetaan hallituksen ohjeistuksen mukaisia turvavälejä.

Kymsoten digitaaliset ratkaisut kotihoidossa monipuolistuvat ja laajenevat. Kymsoten tavoitteena on tuottaa 30 prosenttia palveluista digitaalisena vuoden 2024 loppuun mennessä. Kotiin tuotettavien palvelujen yhtenä tavoitteena on palveluratkaisut, joiden avulla ikääntyneet asiakkaat pystyvät asumaan kotonaan turvallisesti mahdollisimman pitkään. Uusien ratkaisujen avulla pyritään vastaamaan ikääntyneiden ihmisten määrän kasvusta johtuvaan palvelutarpeen lisääntymiseen ja sen mukanaan tuomiin haasteisiin.

Kotihoidon digitaalisten palveluiden kuten lääkeannosteluautomaattien ja etähoivaratkaisujen lisäämisen myötä voidaan parantaa lääke- ja asiakasturvallisuutta sekä kohdentaa kotihoitoa niille, joiden luona tarvitaan fyysistä käyntiä.

Kotihoidossa jo käytössä olevien digitaalisten ratkaisujen lisäksi kesäkuussa käynnistyy kotiin vietävien digitaalisten ratkaisujen pilotti yhteistyössä 2M-IT:n ja Elisan kanssa. Pilotti toteutetaan Kouvolan eteläisen alueen kotihoidossa ja sen kesto on puoli vuotta.

Tavoitteena on, että pilottiin osallistuu neljäkymmentä kotihoidon asiakasta Anjalan, Inkeroisen, Elimäen, Myllykosken ja Sippolan alueelta. Osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen.

Pilotin aikana asiakkaan kotiin viedään:

  1. havainnointilaitteita, jotka antavat ympärivuorokautista tietoa asiakaan toimista.
  2. turvapuhelinratkaisu, jolla asiakas voi itse hälyttää apua ja asiakkaaseen voidaan ottaa puheyhteys myös asunnon ulkopuolella. Turvapuhelimessa on myös automaattinen kaatumisen tunnistin, joka hälyttää apua ilman että asiakkaan pitää painaa hälytinpainiketta.
  3. etämittauslaitteistoa, jonka kautta mittaustulokset esimerkiksi verenpaineseurannan osalta välittyvät suoraan hoitajille.

Käytännössä asiakkaan kotiin voidaan asentaa sensoreita, jotka havainnoivat muun muassa asukkaan liikkeitä ja huoneen lämpötilamuutoksia. Jos poikkeavuudet ylittävät asiakkaan kanssa yhdessä asetetut raja-arvot, järjestelmä hälyttää hoitohenkilökunnalle.

  • Havainnointilaitteilla voidaan esimerkiksi saada tietoa, että asiakas on alkanut valvoa öisin. Tällöin tilanteeseen voidaan reagoida ajoissa ja lähteä selvittämään yövalvomisille syitä. Näin voidaan saada selville esimerkiksi virtsatieinfektio varhaisessa vaiheessa ennen kuin asiakas joutuu lähtemään päivystykseen, kehittämiskoordinaattori Noora Haimi havainnollistaa laitteiden mahdollisuuksia.
  • Myös omaisilla on mahdollisuus osallistua havainnointitiedon seurantaan, mikäli asiakas niin haluaa.

Kotihoidon hoitajat ja esimiehet ovat olleet tiiviisti mukana pilotin suunnittelussa ja kehittämisessä.

  • Tavoitteena on ottaa järjestelmästä ”kaikki irti” ja testata tosissaan sen tarjoamat hyödyt ja soveltuvuus kotihoidon toimintaan. Pilotin aikana kotihoidon hoitajille tehdään kohdennettuja henkilöstökyselyjä liittyen pilotin vaikutuksiin omaan työhön, Haimi kertoo.

Pilotin asiakkaille ja omaisille annetaan mahdollisuus osallistua säännöllisiin asiakaskokemuskyselyihin. Kyselyjen perusteella toimintaa kehitetään koko ajan.

Sivun alkuun