Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiöltä merkittävät apurahat Xamkille ja LUTille

Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö on myöntänyt merkittävät erityisapurahat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululle ja Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopistolle.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululle säätiö myönsi 300 000 euron erityisapurahan Kehittyvä elintarviketekniikka -koulutuksen käynnistämiskuluihin vuosille 2023–2024. Uusi koulutus alkaa Kouvolassa syksyllä 2023, kun ensimmäinen 30 opiskelijan ryhmä aloittaa opintonsa. Valmistuvien tutkintonimike on insinööri (AMK).

Lappeenrannan-Lahden teknilliselle yliopistolle säätiö myönsi 150 000 euron erityisapurahan tieteelliseen toimintaan Kouvolaan sijoittuvan elintarvikeprosessitekniikan apulaisprofessuurin ensimmäiselle rahoituskaudelle. Kouvolassa alkaa elintarviketekniikan maisteriohjelman koulutus syksyllä 2024.

– Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö pitää tärkeänä tukea ammatillista opintotoimintaa ja tiedettä Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. Näissä kysymyksissä säätiö haluaa toimia pitkäjänteisesti ja siten, että apurahojen vaikuttavuus on alueellisesti merkittävä. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululle ja Lappeenrannan–Lahden teknilliselle yliopistolle nyt myönnetyt apurahat täyttävät nämä kriteerit erinomaisesti. Paitsi että tuet oppilaitoksille mahdollistavat laadukasta opetusta ja tieteentekoa säätiön toiminta-alueella, ne edistävät myös alueen elinvoimaisuutta monella tavalla. Korkeakoulut katsovat eteenpäin, synnyttävät kehitysajatuksia ja uudenlaista energiaa koko alueelle, sanoo Kymin 100-vuotissäätiön hallituksen puheenjohtaja Pirkko Harrela.

Xamkin Kehittyvä elintarviketekniikka -koulutukseen voi hakea ensimmäistä kertaa korkeakoulujen kevään yhteishaussa 15.–30.3. Erillinen ulkopuolinen rahoitus on ollut välttämätön koulutuksen käynnistämiseksi.

– Kokonaan uuden koulutuksen käynnistäminen on ammattikorkeakoululle alkuvaiheessa tappiollista, koska valtion perusrahoitus tulee jälkikäteen ja perustuu suoritettuihin tutkintoihin. Ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista johtuen kuluu kahdeksan vuotta ennen täysimääräistä rahoitusta. Kymin 100-vuotissäätiön erityisapuraha on erittäin tärkeä kattamaan koulutuksen käynnistämisen kuluja, Xamkin vararehtori, varatoimitusjohtaja Mirja Toikka kiittää.

– Kouvolassa alkaa 2024 syksyllä Elintarviketeollisuuden prosessitekniikan maisteriohjelma Kouvolan kaupungin tuella. Kymin 100-vuotissäätiön osoittama merkittävä apuraha mahdollistaa koulutukseen erityisesti keskittyvän henkilökunnan lisäksi myös apulaisprofessorin ja sitä myötä myös tutkimustoiminnan aloittamisen Kouvolassa. Tutkimustoiminta luo yhdessä koulutustoiminnan kanssa uusia mahdollisuuksia elintarviketeollisuudelle, minkä uskomme hyödyttävän sekä paikallisia että kansallisia kansainvälisestikin toimivia alan yrityksiä tulevaisuudessa, sanoo LUT-yliopiston dekaani, professori Mari Kallioinen-Mänttäri.

Sivun alkuun