Kymenlaaksossa käyttöön kiihtymisvaiheen suositukset

korona

Koronatilanne Kymenlaaksossa on huonontunut selkeästi. Alueellinen koronakoordinaatioryhmä päätti perjantain 2. heinäkuuta kokouksessaan Kymenlaakson siirtymisestä kiihtymisvaiheeseen. Tutustu Kymsoten asiaa koskevaan tiedotteeseen

Uusia suosituksia käyttöön Kouvolassa

Perjantaina 2.7. kokoontunut Kouvolan kaupungin valmiusryhmä päätti, että Kouvolassa noudatetaan seuraavia Kymsoten 2.7. antamia uusia kiihtymisvaiheen koronasuosituksia seuraavasti:

Yleisötilaisuudet ja tapahtumat
Yleisötilaisuuksien ja tapahtumien osallistujamäärää ei rajoiteta. Osallistujien ja seurueiden on vältettävä lähikontaktia toisiinsa, kun sisätiloissa on yli 10 ja rajatuissa ulkotiloissa yli 50 henkilöä. Yksityistilaisuuksia koskee sama suositus kuin yleisötilaisuuksia.

Lähikontaktilla tarkoitetaan ihmisten oleskelua samassa sisätilassa alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia toisiinsa ja ulkotilassa fyysistä kontaktia toisiinsa.

Opetus
Korkeakouluissa opetus on järjestettävä niin, että osallistujat välttävät lähikontakteja, kun sisätiloissa on yli 10 ja rajatuissa ulkotiloissa yli 50 henkilöä.

Harrastustoiminta
Alle 12-vuotiaiden ryhmäharrastuksia ei rajoiteta.
Nuorten ryhmäharrastuksissa sisätiloissa vältetään lähikontaktia toisiin.

Aikuisten ryhmäharrastuksissa osallistujien on vältettävä lähikontakteja toisiinsa, kun sisätiloissa on yli 10 ja rajatuissa ulkotiloissa yli 50 henkilöä.

Suosituksia tulee noudattaa

Vs. turvallisuuspäällikkö Anne Ukkonen Kouvolan kaupungilta muistuttaa, että suositusten noudattaminen on erittäin tärkeää.
– Kaikessa toiminnassa tulee noudattaa terveysturvallisuussuosituksia. On tärkeää, että käytetään turvavälejä, maskeja ja käsidesiä sekä hakeudutaan testeihin annettujen suositusten mukaisesti, Ukkonen sanoo.

Lisätietoja

Petteri Portaankorva, kehitysjohtaja
puh. 020 6151 287, petteri.portaankorva@kouvola.fi

Anne Ukkonen, arviointipäällikkö (vs. turvallisuuspäällikkö)
puh. 020 6155 965, anne.ukkonen@kouvola.fi