Kymenlaakson tahtotila: Kaksi ympärivuorokautista päivystystä ja keskussairaala säilytettävä Kymenlaaksossa

Kouvolan Ratamo-sairaalan päivystyksen sisäänkäynti. Punatiilinen rakennus, jossa valkoiset ovet ja katos.

Kymenlaakson sote-toimijat ovat yksimielisiä. Yhteinen tahtotila on, että jokainen kymenlaaksolainen saa hoitoa ja hoivaa. Kahden ympärivuorokautisen päivystyksen ja keskussairaalan säilyttäminen Kymenlaaksossa on kriittistä alueen asukkaiden, elinkeinoelämän ja koko maakunnan tulevaisuuden kannalta.

”Tahtotila on selkeä ja sen takana ovat niin kunnat, poliisi, puolustusvoimat, järjestöt kuin elinkeinoelämä”, sanoo hyvinvointialuejohtaja Harri Hagman.

Raja-alueena Kymenlaaksossa tulee olla valmius nopeaan toimintaan ja vahvaan tukeen myös koko Suomen puolustukselle. Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden järjestämiseen ei ole yhtä tapaa, joka sopii kaikille, vaan Kymenlaaksoakin on tarkasteltava sen erityispiirteiden ja asukkaiden kannalta.

Kouvolan kaupungintalolla 22.2. järjestettyyn keskustelutilaisuuteen osallistui yli viisikymmentä henkilöä eri organisaatioista. Keskustelun pohjalta sovittiin, että Kymenlaakson alueen toimijat lähtevät aktiivisesti ja aloitteellisesti vaikuttamistyöhön Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamiseksi. Asialla on suuri merkitys myös kokonaisturvallisuuden ja huoltovarmuuden näkökulmasta.

Päivystys on säilytettävä Kouvolassa

Kymenlaakson keskussairaalassa Kotkassa on yhteispäivystys. Kouvolan Ratamokeskuksessa on akuuttilääketieteen ja perusterveydenhuollon päivystys, joka on järjestetty STM:n poikkeusluvalla 31.12.2024 asti. Vuoden alusta Koksin ja Ratamon päivystyksissä on ollut saman verran asiakkaita vuorokaudessa 115 asiakasta.

”Kouvolan edunvalvonnan prioriteettina on päivystyksen säilyminen samantasoisena tämän vuoden jälkeenkin. Ratamon ensimmäisten vuosien aikana uusi päivystyksen toimintamalli, jossa ammattilaiset liikkuvat potilastilojen takana joustavasti on näyttänyt toimivan erinomaisen hyvin ja nopeasti”, korostaa Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka.

Suurimmissa suomalaisissa kaupungeissa on lähes poikkeuksetta yliopistollinen sairaala tai keskussairaala – Kouvolan kokoluokkaa huomattavasti pienemmissäkin kaupungeissa. Kymenlaakson hyvinvointialueen lähes 160 000 asukasta sijoittuu tasaisesti maakunnan molempiin päihin, joten myös palveluja on oltava molemmissa päissä. Kouvolassa on Kymenlaakson lähialueen ainut psykiatrinen sairaala, johon hyvinvointialue on sitoutunut vielä 20 vuoden vuokrasopimuksella ja sairaalan toiminnan edellytyksenä on, että alueella on saatavilla päivystyspalveluita. Alueella on paljon teollisuutta ja Suomen suurin varuskunta, jotka lisäävät suuronnettomuuden riskejä. Suuronnettomuustilanteessa Kouvolan päivystys tukee Kymenlaakson päivystyspalveluita.

Mikäli Kouvolassa ei olisi nykyisen laajuista päivystystä jatkossa, eivät maakunnan terveyspalvelut toteudu tasapuolisesti, mikä on ollut koko hyvinvointialueuudistuksen tavoite. Päivystyksen siirtyminen Kotkan keskussairaalaan merkitsisi siirtoa yli 50 kilometrin ja noin 45 minuutin päähän Kouvolan keskustaajamasta, jonka läheisyydessä asuu 85 % kaupungin asukkaista. Valtatie 15 on jo nyt äärimmilleen kuormittunut suurteollisuuden kuljetusreittinä. Tien kantokyky on koetuksella, kun se on jo tällä hetkellä sairaskuljetusten tärkein väylä.

Akuuteissa asioissa digitalisaatiolla ja liikkuvilla palveluilla ei korvata päivystyspalveluita. Kaksinapaisen Kymenlaakson asukkaiden palvelut on järjestettävä tarkoituksenmukaisella tavalla myös tulevaisuudessa. Se edellyttää, että akuuttilääketieteen ja perusterveydenhuollon päivystys säilyy Kouvolassa. Jotta lähes 80 000 Kouvolan asukasta saa tarvitsemansa palvelun.

Lisätietoja:
Kymenlaakson hyvinvointialueen tiedote
Marita Toikka, kaupunginjohtaja, puh. 020 615 3100
Sanna-Riitta Junnonen, hyvinvointipäällikkö, puh. 020 615 7429
etunimi.sukunimi@kouvola.fi

Sivun alkuun