Kymenlaakson liikkumistutkimus 2019 – pyöräilyn osuus odotettua korkeampi

Kulkutapajakauma pääasiallisen kulkutavan mukaan

Kymenlaaksossa toteutettiin vuoden 2019 aikana ensimmäistä kertaa maakunnallinen liikkumistutkimus yhteistyössä Kymenlaakson liiton, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja kuntien kesken. Kyseessä oli kevennetty menetelmä valtakunnallisesta henkilöliikennetutkimuksesta (HLT).

Kaikista maakunnan matkoista kuljetaan 15 % kävellen ja 17 % polkupyörällä (vrt. HLT koko maa kävely 22 % ja pyöräily 8 %). Autolla liikutaan koko maan tapaisesti 61 % osuudella. Kävelyn ja pyöräilyn yhteenlaskettu osuus osoittautui korkeimmaksi Kotkassa (34 %) ja luku on maakunnankin tasolla 32 %. Hieman yli puolet (52 %) maakunnassa tehtävistä matkoista on enintään 5 km pituisia, mikä vastaa koko maan lukua. Juuri näihin matkoihin liittyy eniten potentiaalia kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuuden kasvattamiseen. Kunnan keskusta-alueella (enintään 1 km keskustasta) asuvat tekevät kuitenkin 51 % matkoista henkilöautolla.

Vastaajat olivat tyytyväisimpiä kävelyn (yleisarvosana 3,6/5) ja henkilöautoliikenteen (yleisarvosana 3,4/5) olosuhteisiin. Tyytymättömämpiä oltiin joukkoliikenteen (yleisarvosana 3,0/5) ja pyöräilyn (yleisarvosana 3,3/5) olosuhteisiin.

Henkilöautoliikenteen kehittämistä piti tärkeänä tai erittäin tärkeänä 58 % vastaajista, kun taas pyöräilyn/jalankulun osalta vastaava luku oli 54 % ja joukkoliikenteen osalta 50 %.

Tutkimus tehtiin posti- ja nettikyselyn yhdistelmänä, joka toimittiin 10 000 satunnaiselle kymenlaaksolaiselle ikähaarukassa 7–85 vuotta. Tutkimuspäiväksi osoitettiin se, jona tutkimushenkilö vastaanotti saatekirjeen. Ajankohtana oli toukokuun loppu. Vastauksia saatiin koko alueelta 1744 ja vastausprosentiksi muodostui 17,4. Tulokset laajennettiin seuduittain iän ja sukupuolen mukaan.

Lisätiedot liikkumistutkimuksesta:

Matti Konttinen, Kymenlaakson liitto, matti.konttinen@kymenlaakso.fi
Tapio Kinnunen, Ramboll Oy, tapio.kinnunen@ramboll.fi

https://kymenlaakso.fi/aluesuunnittelu/liikenne/kymenlaakson-liikkumisen-tunnuslukuja

Sivun alkuun