Kymenlaakson koronavirustilanne rauhoittunut – uusia tartuntoja kuitenkin päivittäin

Kymenlaakson koronavirustanne on rauhoittunut parin viikon takaisesta ja viikkotasolla uusien tartuntojen määrässä on ollut laskua. Tilanteen paranemisesta huolimatta uusia tartuntoja tulee päivittäin eikä paluuta aiemmin syksyllä vallinneeseen tilanteeseen arvioida aivan heti tapahtuvan.

– Trendi näyttäisi nyt olevan noin kolme uutta tapausta päivittäin. Se on selkeästi vähemmän kuin parin viikon takaisella huippuviikolla, jolloin uusia tapauksia tuli yhteensä 40. Nollatasoon on kuitenkin tästäkin vielä matkaa, toteaa Kymsoten johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa.

– Tällä hetkellä meillä ei kuitenkaan ole mitään isoa tartuntaketjua aktiivisena, ja Kouvolan suurin tartuntarypäs näyttää olevan laantunut.

Joukkotartuntoja Kymenlaaksossa ei ole tunnistettu, vaan tartunnat lähes poikkeuksetta tapahtuvat perheen sisällä tai muissa läheisissä sosiaalisissa yhteyksissä.

Suurin osa uusistakin tartunnoista on todettu Kouvolassa, ja alueellinen koronakoordinaatioryhmä on tänään todennut, että Kouvolan osalta tilanne jatkuu kiihtymisvaiheessa. Muun Kymenlaakson tilanne jatkuu perustasossa.

Viime aikoina useampia tartuntoja ulkomailta

Kymsotessa on todettu, että viimeisen viikon tartunnoista noin neljäsosa on peräisin ulkomailta. Se on enemmän kuin Suomessa keskimäärin. Ulkomailla saaduista tartunnoista Venäjän merkitys on viime aikoina korostunut.

– Kyllä kaikessa liikkumisessa tulisi huomioida, että tartuntatilanne on Venäjällä Suomea vaikeampi. Kaikkea tarpeetonta liikkumista Venäjälle tulisi välttää, muistuttaa Mäntymaa.

– Mikäli Venäjällä on käytävä, niin palattua tulee noudattaa 10 päivän omaehtoista karanteenia.

Maskien oikea käyttö tärkeää

Maskien käyttö on lisääntynyt merkittävästi Kymenlaaksossa.

– Ihmiset ovat selkeästi ottaneet maskit osaksi arkipäivää. Ne yhdessä hyvän käsihygienian ja riittävien turvavälien kanssa ovat tällä hetkellä tartuntariskin vähentämisessä avainasemassa, Marja-Liisa Mäntymaa sanoo.

– Ehkä vielä muistuttaisin, että näitä ohjeita on tärkeä noudattaa arkipäivän sosiaalisissa kontakteissa ei vain vieraiden, mutta myös ystävien ja läheisten kesken.

Viime viikolla Kymsote antoi tiukempia maskisuosituksia Kouvolan alueelle, kun sen todettiin oleva kiihtymisvaiheessa. Samoja suosituksia kehotettiin myös muiden kuntien noudattamaan mahdollisuuksien mukaan. Tämän myötä maskit tulivat muiden muassa toisen asteen oppilaitoksiin. Maskien käyttöön liikunnassa ja urheilussa on liittynyt kuitenkin epäselvyyttä.

– Kovasti hengästyttävän urheilusuorituksen aikana ei ole mahdollista käyttää maskia eikä sellaista voida olettaakaan. Suoritustilanteiden ulkopuolella sen sijaan maskien käyttö on suositeltua, ohjeistaa Mäntymaa.

Maksien oikeaan käyttöön tulee kiinnittää huomiota. Ohjeita maskin käyttöön ja video-opastusta löytyy Kymsoten Koronainfosta: https://korona.kymsote.fi/toimintaohjeet/maskien-kaytto/

Lisätietoja: Marja-Liisa Mäntymaa, johtajaylilääkäri
p. 020 633 2003, marja-liisa.mantymaa(at)kymsote.fi

Sivun alkuun