Kymenlaakson koronatilanteen kokonaiskuva on edelleen rauhallinen

Kymsoten kokonaiskuvan mukaan koronaepidemian tilanne on Kymenlaaksossa edelleen rauhallinen. Viime viikkojen yksittäinen tartuntarypäs nosti Kymenlaakson kiihtymisvaiheen maakunnaksi tuoreessa THL:n luokituksessa. Kymsote muistuttaa perusohjeiden erityisen huolellisesta noudattamisesta.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL julkaisi eilen koronaepidemiaan varautumiseen liittyvän tilannearvion, jossa todettiin Kymenlaakson maakunnan epidemiatilanteen täyttävän epidemian kiihtymisvaiheen kriteerejä. Kymenlaaksossa kriteereistä täytyy tartuntojen määrä 100 000 asukasta kohti viimeisten 14 vuorokauden ajalta. Se on Kymenlaaksossa 13.

Työpaikoille suositus etätyöstä ja etäkokouksista, tapahtumajärjestäjille ohjeistusta

Kymenlaakson alueellinen koronatilanteen ohjausryhmä on päättänyt suosittaa Kymenlaakson alueen työnantajille siirtymistä mahdollisimman kattavasti etätyöhön ja etäkokouskäytäntöihin.

Lisäksi Kymsote tarkentaa ohjeistusta tapahtumajärjestäjille. Yli 50 hengen tapahtumien järjestäjän tulee laatia suunnitelma koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi, ja suunnitelma tulee pyydettäessä toimittaa kirjallisesti myös Kymsoten tartuntatautiyksikölle. Yli 500 hengen tapahtumien järjestäjän tulee aina toimittaa suunnitelma ennakkoon Kymsoten tartuntatautiyksikölle. Alueellisen tartuntatautitilanteen muuttuessa Kymsoten tartuntataudeista vastaava lääkäri voi asettaa alueellisia rajoituksia tapahtumiin liittyen.

Tiedote kokonaisuudessaan Kymsoten nettisivuilla,

Sivun alkuun