Kuusankosken Rantapuiston sillan ja raitin rakentaminen sekä Mielakan hiihtoylikulun perustusten korjaustyöt ovat alkaneet

Kuusankosken Rantapuiston uusi kevyenliikenteen silta raitteineen valmistuu ensi kesänä. Mielakan hiihtoylikulkusilta palaa kuntoilijoiden käyttöön joulukuun aikana.

Kuusankosken Rantapuistoon rakennetaan uusi kevyen liikenteen silta raitteineen Maunukselan puron yli. Uudella teräsrakenteisella sillalla tulee olemaan pituutta neljäkymmentä metriä. Sillan kansirakenteet toteutetaan puurakenteisena. Työt valmistuvat heinäkuun 2024 loppuun mennessä.

Ojaniityntien päässä oleva Mielakan hiihtoylikulkusillan perutukset uusitaan ja samalla sillan alapuolisen ajoradan leveyttä kasvatetaan. Olemassa oleva silta nostetaan pois paikoiltaan perustusten uusimisen ajaksi. Silta nostetaan takaisin paikoilleen ja otetaan kuntoilijoiden käyttöön joulukuun aikana. Alueen viimeistely ja katurakenteiden päällystykset toteutetaan ensi keväänä.
Alueelle on rakennettu kiertotie ajoneuvoliikenteelle, sekä kuntoradan käyttäjille.

Siltojen ja raitin rakennusurakoitsijaksi on valittu GRK Suomi Oy.

Alueilla liikkuvia pyydetään noudattamaan erityistä varovaisuutta työmaita ohitettaessa. Pahoittelemme töistä aiheutuvaa haittaa.

Lisätietoja:

GRK Suomi Oy, Työnjohtaja Oskari Talka, puh 040 564 4225, oskari.talka@grk.fi

Kouvolan kaupunki, Rakennuttajainsinööri Petteri Multanen, puh 020 615 9179, petteri.multanen@kouvola.fi

Sivun alkuun