Kuusankosken Pallokentän asemakaavamuutos etenee

ilmakuva Kuusankosken ns. Pallokentän alueesta

Kuusankosken Pallokentän asemakaavamuutos on edennyt tauon jälkeen ehdotusvaiheeseen. Kaavaehdotus ei merkittävästi poikkea vuosi sitten nähtävillä olleesta kaavaluonnoksesta. Kaavaratkaisua on korttelin 196 osalta hieman väljennetty, jotta Pallokentän korttelin toteuttamisessa olisi enemmän vaihtoehtoja.

Kuusankosken keskustan lounaispuolella olevan Rantapuiston ja Pallokentän alueen kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa puiston kehittäminen entistä aktiivisemmaksi kohtaamispaikaksi asukkaille. Kaavamuutoksen myötä myös Pappilanpellontien eteläpuolella olevan Pallokentän asuinkerrostalokorttelin toteuttaminen on mahdollista.

Hotelli Sommelon korttelin osalta kaavamuutoksessa pohjustetaan korttelin kehittämistä tulevaisuudessa nykyistä monipuolisempaan käyttöön.

Kaavaluonnos on Teknisen lautakunnan käsittelyssä ensi tiistaina 18.5.2021, jonka jälkeen se asetetaan julkisesti nähtäville lautakunnan niin päättäessä.

Kaavaehdotukseen voi tutustua lautakunnan esityslistan julkaisun yhteydessä osoitteessa www.kouvola.fi/paatoksenteko ja virallisena nähtävilläoloaikana osoitteessa www.kouvola.fi/pallokentta sekä kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10, E-rappu).

Nähtävilläoloaikana kaavaluonnoksesta voi jättää muistutuksen kaupungin kirjaamoon joko sähköpostitse tai kirjallisesti.

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Niilo-Rämä p. 020 615 7404 kaisa.niilo-rama@kouvola.

Sivun alkuun