Kuusankosken lukiosta Unesco-koulu

Valkoiselle paperille on liimattu värikkäitä kuvioita, joissa lukee YK:n Agenda 2030 tavoitteita

Kuusankosken lukio hyväksyttiin keväällä 2022 Unesco ASPnet kouluverkoston jäseneksi eli Unesco-kouluksi. Unesco-kouluilla on alueellinen erityistehtävä edistää YK:n arvoja ja toimintaa sekä kansainvälisyyttä osana Suomen ja kansainvälisten Unesco-koulujen verkostoa. Nimitystä juhlitaan lukiossa 5.10.

Kuusankosken lukiossa järjestetään Unesco-juhla kutsuvieraille, opiskelijoille ja henkilökunnalle YK:n maailman opettajien päivänä keskiviikkona 5.10.2022 klo 9.45-11. Juhlapuheen pitää kulttuurineuvos Eero Niinikoski. Opetushallituksen tervehdyksen tuo opetusneuvos Anu Halvari. Median edustajat ovat tervetulleita juhlaan.

Mitä Unesco-koulustatus merkitsee?

Kuusankosken lukiossa Unesco-kouluverkostossa mukana oleminen tarkoittaa aktiivista alueellista työskentelyä sekä toimimista kansallisessa Unesco-kouluverkostossa Opetushallituksen johdolla. Unesco-koulussa kunnioitetaan YK:n arvoja sekä toimitaan YK:n Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti eri oppiaineissa ja yhteistyöverkostoissa. Esimerkiksi lukuvuoden 2022-2023 aikana oppitunneilla valmistellaan teemanäyttelyä, joka pidetään Kuusankoskitalolla huhtikuussa 2023.

Unesco-koulussa painotetaan aktiivista kansalaisuutta, demokratiakasvatusta ja kansainvälisyyttä. Verkosto tarjoaa koulutusta, pedagogisia malleja ja yhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti. Kuusankosken lukion luonteva yhteistyökumppani on lähellä sijaitseva maailmanperintökohde Verla, jonka kanssa tehtyä yhteistyötä jatketaan ja tiivistetään uuden statuksen myötä.

Unesco-status Valkealan lukion jalanjäljissä

Kuusankosken lukio hyväksyttiin Unesco ASPnet kouluksi eli Unesco Associated School Network-kouluverkoston jäseneksi huhtikuussa 2022 Pariisissa. Valkealan lukio oli Unesco-koulu vuodesta 1987. Kun lukio lakkautettiin, oli Unesco-kouluverkostoon hakeminen luontevaa Kuusankosken lukiolle.

Hakemusta työstettiin Kuusankosken lukiossa keväällä 2021. Opetushallitus puolsi Kuusankosken lukion jäsenyyttä, ja hakemus lähetettiin käsiteltäväksi Unesco:n Pariisin pääkonttoriin. Lukuvuoden 2021-2022 Kuusankosken lukio toimi kansallisessa Unesco-kouluverkostossa tarkkailijajäsenenä.

Kuusankosken lukio ja Kotkan Lyseon lukio ovat tällä hetkellä ainoat Unesco-koulut Kymenlaaksossa. Suomessa Unesco-kouluja on noin 60; luku sisältää perusopetuksen ja toisen asteen oppilaitokset.

Lisätietoja:

Riitta Mutru, rehtori, Kuusankosken lukio, 020615 57206, riitta.mutru@kouvola.fi

Päivi Parkkonen, Unesco-kouluvastaava, 020615 9107, paivi.parkkonen@edukouvola.fi

Päivi Franzon, Unesco-koulutiimin jäsen, paivi.franzon@edukouvola.fi

Juha Forsberg, Unesco-koulutiimin jäsen, juha.forsberg@edukouvola.fi

Sivun alkuun