Kuusankosken kolmesta betonipylväästä kysytään kuntalaisten mielipiteitä

Kuusankosken Rantapuistossa on neljä suurta betonipylvästä. Pylväät ovat jäänne vanhasta voimajohtolinjasta ja näitä voimajohtopylväitä on ollut aiemmin useampiakin. Vuonna 2012 purettiin kuusi pylvästä linjan länsipuolelta.

Kuusankosken betonipylväät jonossa

Tekninen lautakunta käsittelee pylvään nro 7 purkamisluvan hakemista kokouksessaan 7.3.2022. Pylvään purkaminen nähdään välttämättömänä, koska pylväs on murtunut poikki ja se on tuettu väliaikaisratkaisuilla ja aiheuttaa nykytilanteessa turvallisuusriskin. Varsinaisen purkamislupapäätöksen tekee teknisen lautakunnan lupajaosto tai sen alainen viranhaltija.

Muiden pylväiden kohtalo on vielä avoin. Mitä sinä haluaisit pylväille tehtävän? Tähän haemme kuntalaisten mielipiteitä kyselyllä. Vastausehdotuksina on säilyttäminen, purkaminen tai niiden osittainen purkaminen siten, että niistä jätetään jäljelle pylvään tyvi. Pylvään tyvistä (suunnitelmassa nimellä torso) on tehty suunnitelma (pdf, 8Mt).

Kyselyyn voi vastata 15.3.2022 asti osoitteessa www.kouvola.fi/kyselyt.

Pylväiden 8, 9 ja 10 korjausten kustannusarvioksi on annettu noin 82 000 euroa / pylväs (sis. valaistus) ja purkamisen 22 000 € / pylväs.

Pylväiden tyvien muokkauskustannuksiksi on arvioitu 35 000 – 40 000 €/pylväs. Tähän sisältyy myös valaistus ja infotaulu.

Kyselyn vastauksia käytetään taustatietona pylväisiin liittyvässä päätöksenteossa.

Lisätietoja:

Anne Ahtiainen, kaupungininsinööri
p. 020 615 8574
anne.ahtiainen@kouvola.fi

Teknisen lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat Kouvolan kaupungin Dynasty tietopalvelussa.

Sivun alkuun