Kuusankosken betonipylväiden 8–10 kohtalo teknisen lautakunnan käsittelyyn

Jos lautakunta hyväksyy esityksen, pylväs numero 8 kunnostetaan ja pylväille 9 sekä 10 haetaan purkulupaa.

Kuusankosken betonipylväät jonossa

Teknisen lautakunnan ensi viikon kokouksen esityslistalla on Kuusankosken Rantapuistossa olevien kolmen vanhan voimajohtopylvään (betonipylväät) tulevaisuuden näkymät. Lautakunnalle esitetään, että pylväs nro 8 säilytetään ja kunnostetaan. Pylväille 9 ja 10 esitetään haettavaksi purkamislupaa.

Perusteluna purkamiselle on pylväiden huono kunto, ja sen johdosta niitä ympäröivät yleiset alueet eivät täytä turvallisen ympäristön vaatimuksia.

Pylväs nro 8 jätetään muistomerkiksi vanhasta voimajohtolinjasta, vaikkei se kunnostuksen jälkeen enää näyttäisikään alkuperäiseltä. Pylvään 8 kunnostaminen edellyttää myös aiemmin hyväksytyn Rantapuiston yleisen alueen suunnitelman päivittämistä. Pylvään ympäristöön täytyy varata huoltotilaa ylläpitokorjausten ja yleistarkastusten tekemiselle sekä niiden vaatimille ajo- tai kulkuneuvoille.

Pylväiden kohtalosta tehtiin webropol-kysely kuntalaisille maaliskuussa 2022. Kyselyn tulokset olivat hyvin tasaiset. Erot säilyttämisen ja purkamisen välillä olivat jokaisen pylvään osalta hyvin pieniä. Ainoastaan pylväs nro 8 sai enemmistön säilyttämistä puoltavista äänistä. Muissa enemmistö äänistä oli purkamisen puolella. Webropol-kyselyn tulokset löytyvät teknisen lautakunnan esityslistalta pylväsasioiden liitteinä.

Pylväiden purkamisen kustannukset on arvioitu alkuvuodesta 2022 olevan noin 25 000 euroa. Pylvään nro 8 kunnostuksen hinta on arviolta 85 000 euroa. Kustannusarvioon sisältyy myös pylvään uusi valaistus.

Pylväälle nro 7 saatiin purkulupa toukokuussa 2022.

Lisätietoja:

Hannu Tylli, tekninen johtaja
p. 020 615 8570
hannu.tylli@kouvola.fi

Anne Ahtiainen, kaupungininsinööri
p. 020 615 8574
anne.ahtiainen@kouvola.fi

Teknisen lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat Dynasty-tietopalvelussa

Sivun alkuun