Kuusaan NuortenTalo siirtyi väliaikaisesti kauppakeskus Veturiin

Kauppakeskus Veturissa on avautunut nuorisotila 13–20-vuotiaille nuorille. Nuorisotila on avoinna joka viikko tiistaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin kokeiluna toukokuun loppuun asti. Tämän ajan Kuusaan NuortenTalo on suljettu.

Nuorisotila avautui kauppakeskuksen toiseen kerrokseen leikkipaikan viereiseen liiketilaan. Toukokuun loppuun asti käytössä oleva tila on avoinna nuorille tiistaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisi klo 14–20.

Kouvolan Nuorisopalvelut päätti kokeilla uutta sijaintia nuorisotilalle nuorten toiveesta. Idea tuli esiin viime vuonna järjestetyssä osallistuvan budjetoinnin kokeilussa, jossa kerättiin ideoita nuorille kohdennetun määrärahan käytöstä. Kuusankosken nuorisotilalla oli myös havahduttu kävijämäärän laskuun.

Kauppakeskuksen tarjoama 160 m2 tila korvaa kokeilun ajaksi Kuusankosken keskustassa sijainneen NuortenTalon. Etsivä- ja erityisnuorisotyö jää kuitenkin NuortenTalolle, koska Veturin nuokkarilla ei ole tiloja asiakastapaamisille. Nuoriso-ohjaajat jatkavat nuorisotyötä alueen kouluissa normaalisti. Kuusankosken ja Voikkaan alueen nuoria palvelee myös Voikkaan kaupunkihuone Bermuda, jossa toimintaa järjestetään kerran viikossa yhdessä seurakunnan kanssa.

Veturin nuorisotilassa on mahdollista pelata biljardia, ilmakiekkoa, pingistä, lautapelejä yms. Lisäksi tilassa on televisio ja pelikonsoleita. Kauppakeskuksen järjestämien tapahtumien aikana nuorisotilassa voi olla omaa ohjelmaa. Tarkoituksena on tarjota turvallinen, kaikille nuorille avoin, päihteetön tila, johon on helppo ja mukava tulla. Turvaa tuo myös kauppakeskuksen vartiointi, jota on tarvittaessa helposti saatavilla.

Toiminnan ja turvallisten aikuisten järjestämiseksi yhteistyötä tehdään myös järjestöjen kanssa. Esimerkiksi Ampun 4H-yhdistys vastaa toiminnasta alustavasti joka toinen perjantai.

Kokeilun perusteella arvioidaan nuorisotilan jatkosta ja siitä, toimisiko nuorisotila myös nuorten omatoimisena pelailu- ja ajanviettopaikkana. Päätöksiä jatkosta tehdään kävijämäärien sekä kokeilun aikana tehtävän asiakaskyselyn tulosten perusteella.

Nuorisopalveluyksikön vastaava Maritta Rihu iloitsee uuden tilan avautumisesta. ”Veturi on ollut erittäin yhteistyöhalukas tässä projektissa. Uskon, että tämä on antoisa kokeilu, ja hyödyttää meitä molempia osapuolia. Nuorisotyön ydintä on mennä sinne missä nuoret ovat – kouluihin, kaduille, uimarannoille ja puistoihin. Uuden NuPaku-matkailuauton avulla olemme päässeet entistä näkyvämmin mukaan erilaisiin tapahtumiin ja alueille, joissa ei ole nuorisotiloja. Nuorisotilakokeilu kauppakeskuksessa, jossa nuoret jo lähtökohtaisesti viettävät aikaa, on selvä jatkumo nuorten pariin jalkautuvalle toiminnallemme.”

Kymmenen nuorisotilaa ympäri Kouvolaa

Kouvolan nuorisopalveluilla on ympäri Kouvolaa 10 NuortenTaloa, joista yksi on Kouvolan keskustassa sijaitseva NuortenPaikka ja yksi Lehdokin SporttiTalo. Discordissa toimii myös virtuaalinen NuortenTalo. Nuoriso-ohjaajat työskentelevät yhdessä seurakunnan työntekijän kanssa Kaupunkihuone Bermudassa Voikkaalla. Lisäksi NuPAKUlla viedään nuorisotyötä sinne, missä NuortenTaloja ei ole kaupungin reuna-alueita unohtamatta.

NuortenTalot ovat pääsääntöisesti 12–17-vuotiaille. Keskustan NuortenPaikka on suunnattu yli 18-vuotiaille. NuortenTaloilla nuoret voivat viettää aikaa, tavata kavereita sekä saada ohjausta ja neuvontaa. Paikalla ovat turvalliset aikuiset, jotka huolehtivat siitä, että kaikilla on tilalla hyvä olla ja ketään ei kiusata tai syrjitä.

Nuorisokyselyn tulos kertoo, että nuorisotilat ovat tärkeitä ja merkityksellisiä kouvolalaisille nuorille

Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna toteutti syksyllä 2022 toisen kerran nuorille suunnatun valtakunnallisen kyselyn. Kysely toteutettiin valtakunnallisesti kuntien nuorisotiloilla ja sillä kerättiin nuorilta palautetta nuorisotyöstä. Kyselyyn osallistui 75 kuntaa ja 303 nuorisotilaa eli lähes puolet Suomen nuorisotiloista. Kouvolan nuorisotaloilta kyselyyn vastasi 222 nuorta, joiden iän keskiarvo oli 13-vuotta.

Vastausten mukaan nuoret olivat tyytyväisiä muun muassa Kouvolan nuorisotiloihin ja tiloilla työskenteleviin nuoriso-ohjaajiin. Nuorisotaloilla on hyvä ilmapiiri riippumatta siitä, ketkä ohjaajat ovat töissä (4.6 / 5, asteikolla 1–5), nuorisotyöntekijät kohtelevat nuoria reilusti (4.6/5), ovat kiinnostuneita siitä, mitä nuorelle kuuluu (4.4/5). Nuoret kokivat, että nuorisotilalla voi olla turvallisesti oma itsensä (4.6/5), nuorisotilalla on hyvä ilmapiiri (4.5/5) ja tunsi kuuluvansa porukkaan (4.4/5). 90 % vastaajista ei ollut kokenut epäreilua kohtelua nuorisotilalla.

Lisätietoja:

Etusivu – Nuorten Kouvola

Nuorisopalveluyksikön vastaava Maritta Rihu, puh. 020 615 7794, etunimi.sukunimi@kouvola.fi

Sivun alkuun