Kuovin leikkipuisto saneerataan vuoden 2019 aikana

Puistoalue on suljettuna ja sen toiminnot siirrettynä väistötiloihin 11.4.- 30.9.2019. Rakennustöiden aikana ei aidatulle työmaa-alueelle ja asennettuihin leikkivälineisiin saa mennä turvallisuussyistä ennen kuin alue on valmistunut ja avattu käyttäjille.

Saneerausurakan aikataulu:
Puistoalue on suljettuna ja sen toiminnot siirrettynä väistötiloihin 11.4.- 30.9.2019.
Varsinaiset rakennustyöt alkavat alustavan aikataulun mukaisesti 15.4.2019.

Rakennustöiden ajan puistoalue ja sen kevyen liikenteen väylät ovat kokonaisuudessaan työmaa-aluetta ja suljettuna käyttäjiltä sekä työmaan ulkopuolisilta.

Työmaa-alue aidataan ja kevyenliikenteen yhteydet siirretään erikseen opastetuille kiertoreiteille.

Rakennustöiden aikana ei aidatulle työmaa-alueelle ja asennettuihin leikkivälineisiin saa mennä turvallisuussyistä ennen kuin alue on valmistunut ja avattu käyttäjille.

Saneerausurakassa uusitaan ja täydennetään puiston leikkialueet varusteineen ja leikkivälineineen kokonaisuudessaan. Urakka koskee varhaiskasvatuksen ns. pienten puolta sekä puistoalueen isompien puolta.

Pienten puolella piha-alueella olevaa katosta kunnostetaan sekä pihan aitaus sekä pihan pintamateriaalit uudistetaan. Lisäksi piha-alueen kuivatusta parannetaan sekä rakennuksen, jossa on sisäleikkitoimintaa, salaojitus uusitaan.

Puistoalueen viihtyisyyttä ja käytettävyyttä parannetaan olemassa olevan huonokuntoisen puuston ja kasvuston poistamisella ja harventamisella. Tämän lisäksi puistoalueelle istutetaan uusia puita ja pensastoja sekä nurmikoita ja metsäpohjakasvillisuutta kunnostetaan ja uusitaan.

Puistokäytävät ja -aukiot, kevyen liikenteen väylät ja pysäköintialueen rakenteet ja pinnoitteet uusitaan sekä näiden kuivatusta parannetaan. Puistoalue muutetaan tässä yhteydessä turvallisemmaksi poistamalla läpikulkuliikenne ajopuomein. Myös alueen huoltoajolle on jäsennelty paremmat liikennöintialueet ja huoltoajon reittiä on pyritty lyhentämään jätepisteen siirrolla.

Puiston turvallisuutta ja käytettävyyttä parannetaan myös puistoalueen ja väylien valaistuksen uudistamisella.

Lisätietoja:

Rakennuttaja: Kouvolan kaupunki/Yhdyskuntatekniikka
Rakennuttajapäällikkö Antti Nyberg, puh. 020 651 7728, antti.nyberg(at)kouvola.fi

Pääurakoitsija ja rakennustöiden toteuttaja: VRJ Etelä-Suomi Oy
Vastaava työmaapäällikkö Miikka Rummukainen, puh. 041 517 7639, miikka.rummukainen(at)vrj.fi

Sivun alkuun