Kuollut jänis maastossa, toimi näin

Elokuun aikana on Kaakkois-Suomessa Kouvolan, Kotkan ja Haminan seudulla todettu rusakoissa ja metsäjäniksissä runsaasti jänisruttoa. Raadot on syytä poistaa alueilta, joilla liikkuu ihmisiä.

Elokuun aikana ruokavirasto on todennut rusakoissa ja metsäjäniksissä runsaasti tularemiaa eli jänisruttoa. Tapauksia on todettu Kaakkois-Suomesta Kouvolan, Kotkan ja Haminan seudulta lähetetyistä näytteistä . Jänisrutto tarttuu herkästi ihmiseen. Tartuntavaaran takia raadot on syytä poistaa alueilta, joilla liikkuu ihmisiä.

Kaupunki hoitaa omat alueensa ja yksityiset omansa

Omalla alueellasi havaitun hyvässä kunnossa olevan raadon voit lähettää ilmaiseksi Ruokavirastoon tutkittavaksi (ohjeet raadon lähettämiseen). Jos et halua lähettää raatoa ruokavirastoon tai se on jo mädäntynyt, hävitä raato:

  1. Ensisijaisesti voit haudata raadon. Älä hautaa esim. kaivon viereen tai paikkaan, jota tullaan kaivamaan tai kyntämään.
  2. Vaihtoehtoisesti voit laittaa eläimen kahden tiiviin muovisäkin sisällä omaan loppujäteastiaan.

Kaupungin omistamilta alueilta on alueiden hoito ja kunnossapito käynyt ilmoitusten perusteella hakemassa ja hävittämässä kuolleet jänikset.

  • Ilmoitus kuolleesta eläimestä tehdään Kouvolan kaupungin katupäivystykseen 020 615 4690. Ilmoitukseen on saatava ilmoittajalta mahdollisimman tarkka tieto raadon sijainnista, jotta se löytyy helposti. 

Kuolleen jäniksen käsittely

Kuol­leina löydet­tyjä jä­niksiä käsi­tel­täessä suojaa kädet suoja­kä­sinein tai eh­jällä muovi­pus­silla. Siirrä raato varo­vasti ja vältä erityisesti pöllyt­tä­mästä tur­kissa mahdol­li­sesti olevia kuivu­neita erit­teitä. Pölyämiseltä voit suojautua kasvomaskilla. Jänisrutto tarttuu herkästi ihmiseen. Tar­tunnan voi saa­da suo­raan sai­raasta tai kuol­leesta eläi­mestä esi­mer­kiksi haavain­fek­tiona, sil­män side­kalvon kaut­ta tai hengi­tys­teitse.

Sivun alkuun