Kuntaministeri Anna-Kaisa Ikonen vieraili Kouvolassa

Kuntaministeri Ikonen vieraili Kouvolassa tammikuussa 2024 ja tapasi kaupungin johtoa ja luottamushenkilöitä.

Suomen kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen vieraili Kouvolassa 24.1.2024. Kouvolan kaupungin johdon ja ministerin tapaamisen yhteydessä nostettiin esille valtionosuusjärjestelmän uudistus, päivystyksen säilyttäminen Kouvolassa sekä muita ajankohtaisia edunvalvonta-asioita.

Kuntaministeri Anna-Kaisa Ikonen tapasi Kouvolassa keskiviikkona 24.1. kaupungin johtoa ja luottamushenkilöitä. Tilaisuudessa keskusteltiin kaupungille tärkeistä ja ajankohtaisista edunvalvonnallisista asioista. Agendalla olivat valtionosuusjärjestelmän uudistaminen, akuuttilääketieteen ja perusterveydenhuollon päivystyksen säilyminen Kouvolassa, Valtatie 15 parantaminen välillä Kotka–Kouvola, investointien valtionavustukset sekä muut ajankohtaiset kunta-asiat.

− Kouvolan kaupunki tekee aktiivista edunvalvontaa. Meneillään ja lähitulevaisuudessa tulossa meillä on paljon kuntakentän asioita. Tapaaminen kuntaministeri Ikosen kanssa tarjosi meille arvokkaan tilaisuuden käydä vuorovaikutteista ja eteenpäin vievää keskustelua meille ja koko Kymenlaaksolle tärkeiden teemojen ympärillä, kertoo kaupunginjohtaja Marita Toikka.

Valtionosuusjärjestelmä vaatii uudistamista

Valtionosuuksien muutos sote-uudistuksen jälkeen kohtelee kuntia eriarvoisesti. Osassa kuntia, kuten Kouvolassa, tilanne johtaa kohtuuttomiin talouden tasapainottamisvaatimuksiin. Uhkana on, että osa suomalaisista kunnista ja kaupungeista ei lähivuosina suoriudu lakisääteisistä velvoitteistaan. Hyvinvointialueuudistuksesta johtuvat valtionosuuden vähennykset jäävät pysyvästi rasittamaan kuntien taloutta nykylainsäädännöllä. Uudistuksessa tulisi huomioida näiden erien poistaminen, joihin kunnilla ei itse ole mahdollisuutta vaikuttaa. Positiivista on, että kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän uudistyö on jo käynnistynyt.

Yhteenlaskettujen valtionosuuksien lasku vuodesta 2023 vuoteen 2024 on Kymenlaaksossa suurempi kuin missään muussa maakunnassa. Yllättäen marraskuussa ilmoitettu lisäleikkaus heikensi tilannetta entisestään. Vaikka tätä ylimääräistä valtionosuuksien leikkausta päätettiin jaksottaa ja siirtää, ei se poista pysyvää lisäheikennystä kuntien talouteen. Kouvolan kaupunki katsoo, että jo ennen valtionosuusuudistuksen voimaantuloa marraskuussa 2023 ilmoitettu lisäleikkaus tulee kompensoida kunnille täysimääräisesti.

TE2024 uudistukseen liittyen kunnan rahoitusvastuu laajenee. Kunnille siirtyy myös ELY-keskusten julkisiin työvoimapalveluihin liittyvät hankintatehtävät ja KEHA-keskuksen julkisiin työvoimapalveluihin liittyvät maksatustehtävät. Vaikka uudistus toteutetaan kustannusneutraalisti valtakunnan tasolla, on sillä kuntakohtaisesti erilaisia vaikutuksia. Kouvolan osalta laskennalliset vaikutukset ovat negatiiviset, jolloin tämäkin uudistus lisää Kouvolan talouden sopeuttamistarvetta. Kouvolassa on tehty jo pitkään toimenpiteitä, joilla on vaikutettu positiivisesti talouden suuntaan, mutta tilanne on silti vaikea ja talouden oikaisu on haastavaa käytettävissä olevin keinoin.

Kaupungin edunvalvontamuistio (pdf 90kt)

Lisätietoja:

kaupunginjohtaja Marita Toikka, puh. 020 615 3100, marita.toikka(at)kouvola.fi

talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

Sivun alkuun