Kuntalaiset pääosassa Kouvolan kulttuuriohjelman laatimisessa 

Liikunta- ja kulttuurilautakunta nimettyä ohjelmalle ohjausryhmän, pääsee työ käynnistymään syksyllä järjestettävillä työpajoilla ja keskustelutilaisuuksilla. Työn tavoitteena on hahmottaa Kouvolan kaupungin kulttuurin tulevaisuuskuva ja löytää yhteinen suunta tahtotilan saavuttamiseksi.

Kulttuuriohjelma laaditaan, jotta Kouvolan kaupungin järjestämä kulttuuritoiminta tukisi uuden kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumista ja ohjaisi kulttuurin toiminnallisten tavoitteiden ja toimenpiteiden asettamista. 

Monia vaikuttamismahdollisuuksia eri ikäisille 

Kuntalaiset ovat tervetulleita osallistumaan ohjelman tekoon ja kertomaan, mikä heille on tärkeää kulttuuri-Kouvolassa. Ohjelmatyössä apuna oleva asiantuntija teatteritoimija ja luovan alan yrittäjä Piia Kleimola tulee ohjaamaan syksyn aikana kuusi, kaikille avointa työpajaa kuntalaisille ja taiteen ja kulttuurin harrastajille. Työpajat järjestetään eri puolilla Kouvolaa. 

Lisäksi Kleimola keskustelee kulttuuriohjelmasta nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston, vammaisneuvoston, maahanmuuttoasioiden neuvoston ja kylien neuvottelukunnan jäsenten kanssa.  

Lapsille ja nuorille on suunnitteilla päiväkotien ja koulujen kautta toteutettava taideprojekti, jotta myös he pääsevät vaikuttamaan Kouvolan kulttuuriohjelman tekoon. 

Keskustelutilaisuuksia tullaan järjestämään myös Kouvolan eri kulttuuritoimijoiden, kuten Pohjois-Kymen musiikkiopiston, Kouvolan Teatterin, Kymi Sinfoniettan, sekä ammattitaiteilijoiden kesken. Kouvolan kaupungin palveluista merkittävinä kulttuurituottajina keskusteluissa ovat mukana Kouvolan kaupungin kulttuuripalveluiden lisäksi kaupunginkirjasto, kulttuuritalot, Poikilo-museot sekä Kouvolan kansalaisopisto. 

Ohjausryhmä nimetty 

Kouvolan kaupungin liikunta- ja kulttuurilautakunta päätti kulttuuriohjelman laatimisesta joulukuussa 2021. Ohjelman tekoa on suunniteltu keväällä 2022 ja sen pohjustukseksi tehtiin kuntalaiskysely kulttuuripalveluista. Tuloksia esiteltiin lautakunnalle ja kuntalaisille kesäkuussa. 

Liikunta- ja kulttuurilautakunta nimesi kokouksessaan 25.8.2022 Kouvolan kulttuuriohjelman laatimista varten ohjausryhmän. Ohjausryhmään kuuluvat lautakunnan jäsenistä Anne Hasu, Erkka Koskinen, Timo Lehmusmetsä sekä Sanna Tähtinen. Lisäksi ryhmään kuuluvat sivistysjohtaja Veikko Niemi ja kulttuuripäällikkö Elina Koivisto sekä asiantuntija Piia Kleimola. Ohjausryhmä voi halutessaan kutsua kokouksiinsa myös muita asiantuntijoita. 

Ohjelman ensimmäisen version on tarkoitus olla valmis joulukuussa ja lopullinen versio kevättalvella 2023. 

Lisätietoja: 

Kulttuuripäällikkö Elina Koivisto, puh. 020 615 8454, elina.koivisto@kouvola.fi 

Sivun alkuun