Kulttuurikorttelista keskusteltiin iltakoulussa

Urheilupuiston ja kulttuurikorttelin alue kuvattu ilmasta käsin

Kaupungin keskeisten kulttuuritoimijoiden tulevaisuuden tilojen toteuttamiseen liittyvää selvitystä käytiin läpi 2. kesäkuuta kaupunginhallituksen laajennetussa, koko valtuustolle tarkoitetussa iltakoulussa.

Kaupunginhallituksen päätöksellä kulttuuri-investointien toteuttamista selvittämään perustettu työryhmä on tehnyt talven ja kevään 2022 aikana alustavaa tarveselvitystä ja tarkastelua kulttuuritilojen ja rakennusten toteuttamisen eri vaihtoehdoista, edellytyksistä ja tavoista.

Kaupungin keskeiset kulttuuritilat (teatteri, pääkirjasto, kansalaisopisto ja Poikilo-museot) eivät monelta osin enää vastaa nykyajan toiminnallisiin vaatimuksiin ja tue kaikkia lakisääteisten tehtävien hoitoa. Teknisesti tilat ovat monelta osin heikossa kunnossa ja elinkaarensa päässä.

Monialaisen ja laajan eri toimialojen, erityisesti kulttuuripalvelujen asiantuntijoista koostuvan työryhmän tavoitteena on selvittää etenemisreitti ja -tapa toteuttaa modernit, muuntumiskykyiset, nykyaikaisiin ja toiminnallisiin vaatimuksiin vastaavat, asiakkaita houkuttelevat kulttuuritilat.

Yhtenä vaihtoehtona selvityksessä on tarkasteltu mahdollisuutta yhdistää neljän kulttuuripalvelun (teatteri, museo, kansalaisopisto ja kirjasto) palvelut toiminnallisesti ja fyysisesti yhtenäiseksi kulttuurikortteliksi. Selvityksessä on noussut esiin, että yhteistoiminnan ja synergian osalta kulttuuritoimijoilla on hyödyntämätöntä potentiaalia, joihin toiminta kulttuurikorttelissa vastaisi. Vaihtoehdossa on tullut esille rakennusten käytön ja toimintojen sijoittumisen suhteen esille useita eri ajatuksia ja mahdollisia etenemissuuntia.

Muissa vaihtoehdoissa tarkasteltiin teatterin eriasteista korjausta, laajennusta tai uudisrakennusta. Iltakoulun keskustelussa nousikin esille teatterin tärkeys ja nykyisen teatterirakennuksen huono kunto. Näin ollen teatteri voisi olla se, minkä kautta kokonaisuutta lähdettäisiin viemään eteenpäin.

− Selvitystyö jatkuu. Tarvitaan vielä rakentavaa keskustelua ja avarakatseista tarkastelua kokonaisuuden määrittämiseksi. Sen jälkeen valitaan etenemissuunta tarkempia jatkoselvityksiä varten, jonka tulosten perusteella laaditaan suunnitelma kulttuuri-investointien kokonaisuuden toteuttamiseksi, toteaa kehitysjohtaja Petteri Portaankorva.

Alustavan aikataulun mukaan kulttuuri-investointien jatkotarkastelua ja toteuttamista käsitellään kaupungin päätöksenteossa syksyllä 2022. Päätöksiä ja linjauksia etenemisen ja aikataulun suhteen on tarkoitus tehdä talousarviovalmistelun yhteydessä.

Iltakoulun esitysmateriaali julkaistaan myöhemmin täydennyksien jälkeen.

Lisätietoja:
Petteri Portaankorva, kehitysjohtaja, puh. 020615 1287, petteri.portaankorva@kouvola.fi

Sivun alkuun