Kullasvaaran yleiskaavassa suunnitellaan vt6 liikenneyhteyksiä ja alueen maankäyttöä

Tekninen lautakunta käsittelee kokouksessaan 14.5.2019 Kullasvaara-Tykkimäki alueen osayleisyleiskaavan muutosta. Kaavamuutoksessa tarkastellaan uudelleen Kullasvaaran ja Tykkimäen ympäristössä valtatie 6 rajautuvaa maankäyttöä ja liikennejärjestelyjä. Muutokset liittyvät Kullasvaaran logistiikka-alueen kehittämiseen.

Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet kytkeytyvät ensisijaisesti Kullasvaaran logistiikka-alueen terminaalin rakentamiseen ja sen liikenneyhteystarpeisiin. Luonnosvaiheessa olevassa suunnitelmassa esitetään Häkämäentien länsipuolelle kolme vaihtoehtoista näkemystä terminaalialueen laajentamisen, asumisen sekä liikenneyhteyksien yhteensovittamiseksi.

Tarkastelussa myös muut liikenneyhteydet sekä rinnakkaistieverkko

Logistiikka-alueen liikenneyhteyksien lisäksi alueella on muita maankäytön kehittämistarpeita, joihin osayleiskaavassa pyritään vastaamaan. Näistä yksi on valtatien 6 Kullasvaaran liittymäalue ja sen yhteydet Tykkimäen-Käyrälammen alueen nykyiseen ja suunniteltuun matkailu- ja virkistyspainotteiseen maankäyttöön.

Kaavahankkeeseen sisältyy myös valtatien 6 liittymä- ja rinnakkaistieverkon suunnittelu Tykkimäen ja Jyrääntien välisellä alueella yhdessä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa.

Mielipiteitä ja keskustelua kaavaluonnoksesta

Kaavan osallisilla ja kuntalaisilla on mahdollisuus osallistua suunnitteluun ottamalla kantaa kaavasuunnitelmaan sen eri vaiheissa. Teknisen lautakunnan käsittelyn jälkeen nähtäville asetetaan kaavaluonnos, josta saa antaa palautetta. Tämän lisäksi Kullasvaara-Tykkimäki osayleiskaavan ja vt6 aluevaraussuunnitelmasta järjestetään kaikille avoin keskustelutilaisuus. Tilaisuus pidetään Aitomäen nuorisoseuran talolla 5.6.2019 17.00 alkaen.

Lue lisää yleiskaavasta: www.kouvola.fi/kullasvaara-tykkimaki

Lisätietoa

RRT-hanke yleisesti: kehitysjohtaja Petteri Portaankorva, 020 615 1287, petteri.portaankorva@kouvola.fi
Alueen kaavoitus: yleiskaavapäällikkö Marko Luukkonen, 020 615 7169, marko.luukkonen@kouvola.fi tai kaavoitusinsinööri Olli Ruokonen, 020 615 9235, olli.ruokonen@kouvola.fi

Sivun alkuun