Kujalla teemaillassa yhdistyksien ja aluetoimikunnan yhteisvoimaa

Kuusankoski-Jaala aluetoimikunnan tapahtuma

Teemaillan aloituspuheenvuorossa Kuusankoski-Jaala aluetoimikunnan puheenjohtaja Leena Elojärvi totesi, että jokainen voi vaikuttaa siihen, mitä Kujalla tapahtuu. Eteenpäin katsominen on kehittämistä ja vaikuttamista. Aluetoimikunta on keskus, johon kehittämisideoita voi lähettää.

Yhteistyö kuntalaisten kanssa on kaupungille tärkeää


Aluetoimikunnat toimivat omien asukkaidensa näkökulmasta. Aluetoimikunnilla on käytettävissään vuonna 2020 rahaa 1 e/asukas. Isompia kehittämishankkeita varten esitykset tehdään kaupunginhallitukselle. Keväällä järjestetään aluetoimikuntien yhteinen kehittämistyöpaja, kertoi hyvinvointijohtaja Arja Kumpu.


Kehittämispäällikkö Liisa Kolari esitteli Kuusankoski-Jaala alueen tilastolukuja alueen väestöstä, asunnoista, työpaikoista ja palveluista. Kuusankoski-Jaala alueen pinta-ala on 673 m2, asukkaita on 19.944 ja asukkaiden keski-ikä on 49,1 (Lähde: Tilastokeskus, Paavo).


Yhteisöpalveluista Anne Eriksson, Irene Purtilo ja Leena Järvenmäki kertoivat kaupungin yhteisöpalvelujen toiminnasta, mm. Kouvola-kaveritoiminnasta, kesätyöntekijöiden välittämisestä yhdistyksille ja avustuksista. Kuusankoskella käytössä on Etapin tila ja Voikkaan olohuone, Jaalassa kirjastotilat. Todettiin, että kaivataan isoja edullisia kokoontumistiloja. Eläkeliiton Kuusankosken yhdistyksen kuukausikokouksiin osallistuu noin 140 jäsentä. Yhdistyksessä on jäseniä yhteensä 550. Heräteltiin aluetoimikuntien ja yhdistysten yhteistä toimintaa.


Alueella vilkasta yhdistystoimintaa


Yhdistysaktiivit Hannele Löytty ja Vesa Parvinen kertoivat yhdistystoiminnastaan. Hannele kertoi mittavasta vapaaehtoistyöstä ja laajasta verkostoitumisesta. Hän kannusti laajaan ja monipuoliseen yhdistysten yhteistyöhön. Vesa Parvinen perusti aikoinaan Kuusankosken Taideruukki ry:n kolmen jäsenen voimin, nyt jäseniä on 30. Taideruukissa on ollut paljon kävijöitä. Suunniteltiin kesäksi Löysi vapaa rock-tapahtumaa ja Kuusankosken yhdistysten soututapahtumaa.

Mitä meidän yhteisömme voi tehdä viihtyisyyden ja elinvoimaisuuden parantamiseksi?


Pohjois-Kymen Kasvun puheenjohtaja Harri Tuominen kertoi Leader-rahoituksesta ja toiminnasta. Hän totesi, että ideaalitilanteessa aluetoimikuntien toiminta ja Leader-rahoitus täydentävät toisiaan.

Kuusankoski-Jaala aluetoimikunnan järjestämässä teemaillassa 6.2.2020 oli noin 60 osallistujaa. Tilaisuuteen oli kutsuttu Kuusankoski-Jaala alueen (=Kuja) yhdistysten edustajia.

Lisätietoja:

Kuusankoski-Jaala aluetoimikunnan puheenjohtaja Leena Elojärvi, p. 040 524 9144, leena.elojarvi(a)gmail.com.

Tilaisuuden esityksiin liittyvää lisätietoa löytyy seuraavilta sivuilta:

Kuusankoski-Jaala aluetoimikunnalle ideoita voi lähettää osoitteeseen: kujalla2020()gmail.com

Kouvolan aluetoimikunnat: www.kouvola.fi/aluetoimikunnat

Kouvolan kaupungin tilastotietoja: www.kouvola.fi/tilastotietoa

Kouvolan yhteisöpalvelujen sivuilta löytyy tietoa yhdistyksille:  https://www.kouvola.fi/vapaa-aika/yhdistystoiminta/

Kuusankosken Taideruukki: https://taideruukki.fi/

Kuusankosken Hengitysyhdistys: https://www.hengitysyhdistys.fi/kuusankoski

Toimitila Etappi, Apuva ry: http://users.kymp.net/etappi/toiminta.html

Kuusaan Kuuloset: https://www.kuuloliitto.fi/union/kuusaan-kuuloset-ry-2/

Pohjois-Kymen Kasvu ry: http://www.pohjois-kymenkasvu.fi/

Sivun alkuun