KSAO:n yhtiöittäminen lautakuntaan

KSAO:n yhtiöittäminen etenee. Kasvatus- ja opetuslautakunta käsittelee esitystä KSAO:n yhtiöittämisestä kokouksessaan maaliskuun 24. päivänä. Uusi yhtiö aloittaisi toimintansa vuoden 2022 alusta.

Lautakunnassa ensi viikolla käsiteltävä esitys linjaa, että Kouvolan kaupunki, Aikuiskoulutus Taitaja ja Parik-säätiö perustaisivat yhteisen ammatillisen koulutuksen yleishyödyllisen yhtiön.

− Uusi koulutusyhtiö vastaisi mahdollisimman hyvin Kouvolan seudun elinkeinoelämän koulutustarpeisiin. Se vahvistaisi osaltaan Kouvolan elinvoimaa ja vetovoimaa sekä varmistaisi laadukkaan ammattityövoiman saatavuuden ja riittävyyden, parantaen samalla alueen kilpailukykyä, kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi sanoo.

Tavoitteena on myös ammatillisen koulutuksen tehokkuuden ja taloudellisuuden varmistaminen. Myös opetustiloja voidaan hyödyntää tehokkaasti ja investointitarpeet minimoida. Samalla vältettäisiin kilpailu oppilaitosten välillä.

− Yhtiö vahvistaisi Kouvolan imagoa opiskelukaupunkina. Saamme leveämmät hartiat kestämään vaihtelut koulutusten volyymissa. Päätöksenteko on ketterää, ja yhtiö mahdollistaa myös panostuksen yrityskoulutuksiin ja koulutusvientiin sekä avaa ovia kansainväliseen yhteistyöhön, Niemi kertoo.

Kaupungin omistusosuus yhtiössä olisi yli 50 prosenttia. Millään osakkuusyhteisöllä ei olisi enemmistöä yhtiön hallituksessa. Hallitukseen voidaan valita myös asiantuntijajäseniä. Yhtiö ei jaa osinkoja vaan mahdollinen voitto käytetään toiminnan kehittämiseen.

Tarvittavat kiinteistöt vuokrataan osakkuusyhteisöiltä. Lisäksi esitetään, että perustettavan yhtiön elinkeinotoiminta keskitetään perustettavan yhtiön tytäryhtiöön.

Yhtiöittämiseen liittyvä päätöksenteko sekä yhtiön perustamisen käytännön toteutus pohjaavat PricewaterhouseCoopers Oy:n aiemmin tekemään, kaupungin, KSAO:n, Aikuiskoulutus Taitajan, Parik-säätiön ja KRAO Oy:n johdon edustajista kootun työryhmän ohjaamaan selvitykseen sekä aiemmin vuonna 2020 tehtyyn selvitykseen.
Uuden yhtiön toiminnan on tarkoitus alkaa vuoden 2022 alusta. Kaupungin osalta yhtiöittämisestä, yhtiön perustamisesta, osakkeiden merkinnästä ja mahdollisesta apportista sekä konserniohjauksen periaatteista ja yhtiön tavoitteiden asettamisesta päättää kaupunginvaltuusto.

Lisätietoja:

Tuukka Forssell, apulaiskaupunginjohtaja, p. 0206159333, tuukka.forsell@kouvola.fi

Niemi Veikko, kasvatus- ja opetusjohtaja, p. 0206157727, veikko.niemi@kouvola.fi