Kouvolasta Palloliiton kaupunkikumppani

Suomen Palloliitto ja Kouvolan kaupunki allekirjoittivat perjantaina 9.12. kaupunkikumppanuuden aiesopimuksen.

Kaupunkikumppaneita ovat Kouvolan lisäksi myös muun muassa Tampere, Turku, Porvoo, Kotka, Lahti, Vantaa ja Jyväskylä. Kumppanuuden kautta kunnat voivat kohdistaa entistä tehokkaammin resurssejaan käyttäen apunaan Palloliiton tuottamaa informaatiota sekä seurojen aktiivisempaa toimintaa.

Kouvolan kaupungin, kouvolalaisten seurojen ja Palloliiton yhteistyöllä halutaan tulevaisuudessa entistä tiiviimmin tukea osapuolien tavoitteiden saavuttamista. Kaupunki on seuroille tärkein yhteistyökumppani ja toisaalta seurojen merkitys kuntalaisten hyvinvoinnin luomisessa ja kaupungin elinvoiman kasvattamisessa on mittava.

Aiesopimus määrittelee osapuolille keskeiset teemat. Tavoitteena on muodostaa tavoitteellinen ja säännöllinen vuoropuhelu Kouvolan kaupungin, seurojen ja Palloliiton välille. Yhteistyö konkretisoituu säännöllisen yhteydenpidon kautta, jossa Palloliiton tehtävänä on koota paikallisten seurojen näkemyksiä ja edustaa vuoropuhelussa jäsenseurojaan tasapuolisesti.

”Kouvola on merkittävä palloilukaupunki. Jalkapallo- ja futsalyhteisö haluaa olla mukana tukemassa kouvolalaisten hyvinvointia ja Kouvolan kaupungin elinvoimaa. Aiesopimus toimii hyvänä pohjana tulevaisuuden systemaattiselle yhteistyölle”, toteavat kaupunkikumppanuuden aiesopimuksen Palloliiton puolesta allekirjoittaneet pääsihteeri Marco Casagrande sekä Eteläisen alueen aluepäällikkö Taneli Haara.

Aiepöytäkirjan pohjalta kaupungin, seurojen ja Palloliiton kesken käydään säännölliset keskustelut, joissa tarkastellaan osapuolille keskeisiä asioita. Näihin liittyvät mm. olosuhteet, kouluyhteistyö ja syrjäytymisen ehkäiseminen.

Kouvolan kaupungin puolesta allekirjoittajina toimineet sivistysjohtaja Veikko Niemi ja liikuntapäällikkö Teemu Mäkipaakkanen katsovat myös innolla tulevaisuuteen

”Tavoitteet ovat yhteisiä. Kaupungin ja Palloliiton tehtävänä on auttaa seuroja onnistumaan. Sovitun pohjalta asioita voidaan yhdessä tarkastella systemaattisesti.”

Kuva, joka sisältää kohteen teksti, henkilö, sisä, seisominen

Kuvaus luotu automaattisesti
Sivun alkuun