Kouvolassa vapaaehtoistoiminnan verkosto auttaa kaikkia

Kouvolaan on perustettu vapaaehtoistoiminnan verkosto, jonka tarkoituksena on koota tiedot vapaaehtoistyötä tekevistä yhteisöistä ja yksilöistä, ja siten tukea kuntalaisia eri tehtävissä. Tavoitteena on kattaa koko Kouvolan alue.

Vapaaehtoistoiminnan verkosto auttaa kouvolalaisia, jotka tarvitsevat juttuseuraa tai kaveria erilaisiin tapahtumiin, kauppa- tai apteekkiapua tai vaikkapa tukea ulkoiluun. Myös arjen pienissä askareissa pyritään auttamaan. Apu on maksutonta.

Vapaaehtoistyötä voi tehdä säännöllisesti tai kertaluonteisesti ja aina silloin, kun itselle sopii. Tehtävä voi olla autettavan ihmisen luona tapahtuvaa, tilaisuuksiin osallistumista tai vaikkapa puhelimessa keskustelua. Toiminnasta ei makseta palkkaa, mutta koulutusta sekä erilaista tukea ja virkistystä tarjotaan. Lisäksi vapaaehtoistoimijoiden verkosto kokoontuu säännöllisesti käsittelemään ajankohtaisia asioita.

Vapaaehtoisen toimijan ja avun tarvitsijan yhteistyö voi olla kertaluonteista tai pitkäaikaista, kahden kesken tapahtuvaa tai ryhmämuotoista. Yhteydenpito hoidetaan aina vapaaehtoiskoordinoinnin kautta.

Vapaaehtoistoimintaa johtaa Kouvolan yhdistystoimijoista koostuva työryhmä.

Yhteydenottoja odotetaan vapaaehtoisilta ja avuntarvitsijoilta

Vapaaehtoistyöhön toivotaan kaikenikäisiä ihmisiä eri puolilta Kouvolaa. Ilmoittautua voi puhelimitse osallisuuskoordinaattori Anne Erikssonille 020 615 8492 tai sähköpostitse yhteisotyo@kouvola.fi.

Vapaaehtoisten apua tai seuraa toivovat ihmiset voivat ottaa yhteyttä vapaaehtoistyön koordinaattori Auli Kuninkaaseen, puhelin 044 493 99 77 tai sähköposti auli.kuningas@kouvolankipina.fi. Luottamuksellisessa keskustelussa selvitetään muun muassa, millaista tukea tarvitaan, missä toiminta tapahtuu ja mitä erityistä on otettava huomioon. Sen jälkeen etsitään sopiva vapaaehtoinen tehtävään.

Vapaaehtoistoiminnan verkoston koollekutsumisesta ja yhteistyön resursoinnista vastaa Kouvolan kaupungin yhteisötyö. Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Kouvolan Kipinä ry:stä toimii yhteyshenkilönä vapaaehtoisten ja asiakkaiden välillä.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Tuomas Valtonen, Kouvolan Kipinä ry, puh. 0400 282 710, tuomas.valtonen@kouvolankipina.fi

Osallisuuskoordinaattori Anne Eriksson, Kouvolan kaupunki, puh. 020 615 8492, anne.eriksson@kouvola.fi

Sivun alkuun