Kouvolassa tulee säilyttää ympärivuorokautinen akuuttilääketieteen ja perusterveydenhuollon päivystys

Kouvolan Ratamo-sairaalan päivystyksen sisäänkäynti. Punatiilinen rakennus, jossa valkoiset ovet ja katos.

Kouvolan kaupunginhallitus otti asiaan kantaa maanantaina.

Kouvolan kaupunginhallitus otti maanantain 27.11. kokouksessaan kantaa siihen, että Kouvolassa tulee säilyttää ympärivuorokautinen akuuttilääketieteen ja perusterveydenhuollon päivystys jatkossakin. Kannanotto lähetetään Kymenlaakson hyvinvointialueelle ja sosiaali- ja terveysministeriöön.

Kymenlaakson hyvinvointialue järjestää ympärivuorokautisen akuuttilääketieteen ja perusterveydenhuollon päivystyksen Kouvolassa Ratamokeskuksessa sosiaali- ja terveysministeriön poikkeusluvalla, joka on voimassa 31.12.2024 asti.

Kannanotto on laadittu tukemaan sosiaali- ja terveysministeriön ajalle 1.9.–31.12.2023 asettaman työ- ja ohjausryhmän selvitystyötä. Kyseinen työ- ja ohjausryhmä selvittää erikoissairaanhoidon sairaaloiden ja päivystysten nykytilaa sekä tekee ehdotuksia tarvittavista säädösmuutoksista. Selvityksessä kootaan tietoa nykytilasta, väestön palvelutarpeesta, osaamisen ja henkilöstön riittävyydestä, vaikuttavuudesta ja kustannusvaikuttavuudesta sekä siitä, miten keskittämis- ja päivystyssääntely nykyisin on toteutunut ja miten tehtävien keskittämisestä on alueilla sovittu. Tavoitteena on myös saada säädösvalmistelun tueksi ehdotuksia ja vaihtoehtoja lyhyemmälle ja pidemmälle aikavälille siitä, miten erikoissairaanhoidon sairaaloiden ja terveydenhuollon ympärivuorokautisten päivystysten palveluvalikoimaa, työnjakoa ja yhteistyötä tulisi kehittää kansallisella tasolla. Lisäksi tavoitteena on osaltaan varmistaa palvelujärjestelmän riittävä alueellinen ja kansallinen valmius ja varautuminen. Kouvolan päivystys tukee kaikkia näitä tavoitteita.

– Kouvola on Suomen 11. suurin kaupunki liki 80 000 asukkaallaan, ja on kansallisesti katsoen perusteltua, että Kouvolassa toimii jatkossakin ympärivuorokautinen akuuttilääketieteen ja perusterveydenhuollon päivystys, Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka toteaa.

Kaupunginhallitus näkee ympärivuorokautisen akuuttilääketieteen ja perusterveydenhuollon päivystyksen järjestämisen Kouvolassa hyödyllisenä koko Kymenlaaksolle muun muassa seuraavista syistä:

  • Ensihoidon resursseja ei tarvitse lisätä.
  • Lisärakentamista ei tarvita.
  • Kouvolan päivystys tuottaa lääkärituen ja MET-toiminnan Ratamon (Kouvolan perusterveydenhuollon) vuodeosastoille äkillisissä tilanteissa.
  • Kouvolan päivystys tukee päivystyspalveluita suuronnettomuustilanteessa siten, että kaikkia potilaita ei kuljeteta keskussairaalaan.
  • Alueellinen yhdenvertaisuus ja tasapuolisuus toteutuvat.
  • Kouvolassa toimivat Suomen suurin varuskunta (Vekaranjärvi) ja Utissa jääkärirykmentti, jotka tarvittaessa tukeutuvat Kouvolan päivystykseen.

Lue lisää kannanotosta ja sen perusteluista:

Kaupunginhallituksen 27.11. esityslistan asia numero 15: Edunvalvontakannanotto ympärivuorokautisen akuuttilääketieteen ja perusterveydenhuollon päivystyksen jatkuvuuden turvaamiseksi Kouvolassa

Sivun alkuun