”Kouvolassa on pitkäjänteisesti ja rohkeasti kehitetty varhaiskasvatusta” – Kouvolan varhaiskasvatus on entistä myönteisempää ja osallistavampaa

Varhaiskasvatusta kehitetään tutkimuspohjalta lapsihavainnointia hyödyntäen.

lapset kurkistavat päiväkotibussista

Kouvola kulkee etujoukoissa varhaiskasvatuksen kehittämisessä. Apuna käytetään tutkimukseen pohjaavaa Kehittävä palaute varhaiskasvatuksessa -menetelmää. Siinä koulutetut havainnoijat tekevät lapsihavainnointia päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Havainnot analysoidaan ja niiden pohjalta nähdään, missä on onnistuttu, missä on kehitettävää.

Nyt esillä ovat tulokset kolmen vuoden ajalta ja 14 578 havainnon pohjalta. Niissä piirtyy kuva Kouvolan varhaiskasvatuksen kehittymisestä ja nykytilasta. Paljon on muuttunut hyvään suuntaan.

– Leikkiminen, johon aikuinen osallistuu, on lisääntynyt. Tämä on erittäin myönteistä, meille tuli varmuus siitä, että teemme hyvää työtä, lasten liikkumisen asiantuntija Päivi Virtanen kertoo.

Muutakin hyvää löytyy. Lapset leikkivät lelujen ja esineiden kanssa enemmän ja leikit ovat aiempaa kiinnostavampia. Lisäksi varhaiskasvatuksen aikuiset perehtyvät ja eläytyvät paremmin tilanteisiin, joissa lapsi on.

”Kouvolassa on pitkäjänteisesti ja rohkeasti kehitetty varhaiskasvatusta arvioinnin pohjalta”

Kehittävä palaute varhaiskasvatuksessa on kasvatustieteen dosentin Jyrki Reunamon kehittämä valtakunnallinen menetelmä. Yhteistyökumppanina Kouvolassa toimii Reunamon yritys Reunamo Education Research.

– Havainnot antavat ajantasaista tietoa siitä, mitä lapsi päivän aikana tekee. Ne kertovat myös muun muassa lapsen kiinnostuksen kohteista, tunteista, sosiaalisista suhteista sekä lapsen fyysisestä aktiivisuudesta. Tämä antaa hyvät mahdollisuudet luotettavaan varhaiskasvatuksen arviointiin ja toimintatapojen kehittämiseen, Virtanen kertoo.

Kehittämisen kohteita Kouvolassa löytyy. Niitä ovat esimerkiksi se, miten lapset liikkuvat lelujen ja tavaroiden kanssa leikkiessään sekä ympäristö, jossa lapset leikkivät vapaasti.

Reunamo Education Researchilla ollaan Kouvolan tuloksiin tyytyväisiä.

– Kouvolassa on pitkäjänteisesti ja rohkeasti kehitetty varhaiskasvatusta arvioinnin pohjalta. Kaiken kaikkiaan Kouvolan varhaiskasvatus on entistäkin myönteisempää ja osallistuvampaa. Pakko nostaa hattua Kouvolalle sitkeästä kehitystyöstä ja hyvän varhaiskasvatuksen vaalimisesta, Jyrki Reunamo kommentoi.

Havainnot toimivat pohjana myös käytännön kehitystoimille. Aiemmin havaintojen perusteella on Kouvolassa kehitetty muun muassa aikuisen läsnäoloa ja sitä, miten aikuinen huomioi lapsen päivittäisissä arjen tilanteissa. Tällä hetkellä parannetaan ulkona vietetyn ajan suunnitelmallisuutta ja toiminnallisuutta.

Alle 3-vuotiaiden ryhmissä huima kasvu lasten osallistumisessa

Lapsen mielen hyvinvointi -hanke on kartoittanut puolentoista vuoden ajan alle 3-vuotiaiden varhaiskasvatusarkea.

– Kouvolan painopiste, perushoidon merkityksen ja sisällön lisääminen on tuottanut hienosti hedelmää, sen sitoutuneisuus on noussut eniten, mikä on upeaa, Reunamo Researchin asiakas- ja koulutuspalvelujohtaja Petra Salomaa sanoo.

Hankkeen havainnot kertoivat muun muassa huimasta kasvusta lasten osallistumisessa: lapsilla oli entistä suurempi rooli toiminnan kehittymisessä ja heidän näkemyksensä huomioitiin arjessa.

Myös positiiviset tunteet olivat lisääntyneet ja aikuisten osallistuvaa toimintaa oli aiempaa enemmän.

Pienempiä muutoksia havaittiin muun muassa liikkumisessa, sitoutumisessa aikuiseen sekä tuetun leikin syventymisessä.

Lisätietoja:

Päivi Virtanen, lasten liikkumisen asiantuntija, 020 615 4725, paivi.h.virtanen(at)kouvola.fi

Helena Kuusisto, varhaiskasvatuspäällikkö, 0206157224, helena.kuusisto(at)kouvola.fi

Sivun alkuun