Kouvolassa halutaan tulevaisuudessakin asua lähellä luontoa

Asukkaille suunnatun kyselyn mukaan on luonnon läheisyys merkittävin asuinpaikan valintaan vaikuttava tekijä Kouvolassa vuonna 2030. Sen jälkeen korostuvat peruspalvelut kuten kauppa ja apteekki. Työpaikan läheisyys sen sijaan menettää kyselyn mukaan merkitystään tulevaisuudessa.

Alkuvuodesta tehdyn asukaskyselyn perusteella tulevaisuudessa asuinpaikan valintaan Kouvolassa vaikuttaa eniten luonnon läheisyys. Kyselyyn vastasi 740 henkilöä, joista noin 5 % asui Kouvolan ulkopuolella. Vastaajat saivat valita kartalta sijainnin, jossa haluaisivat asua vuonna 2030. Vastauksista korostui keskeinen kaupunkialue eli Kouvolan ydinkeskustasta Korialle ja Voikkaalle sekä Valkealan kirkonkylälle ulottuva alue. Lisäksi esiin nousivat yksittäisistä taajamista ja kylistä Elimäki, Myllykoski, Inkeroinen ja Tuohikotti.

Lämpökartassa nousee korostetusti esiin Kouvolan ydinkeskusta. Sen ympärillä on kehämäinen muodostelma, joka ulottuu Korialle, Kuusankoskelle ja Voikkaalle ja Valkealaan. Tämän lisäksi näkyy erillisinä asutuskeskittyminä Elimäki, Inkeroinen, Myllykoski ja Tuohikotti. Nämä ovat alueet, joissa asukkaat haluavat asua vuonna 2030.
Kyselyn mukaiset halutuimmat asuinpaikat Kouvolassa vuonna 2030

Perusteluina asuinpaikan valintaan korostuivat luonnon läheisyys, peruspalveluiden kuten kaupan ja apteekkipalveluiden läheisyys sekä asuinpaikan rauhallisuus. Myös vesistön läheisyys ja vastaajan juurtuminen tiettyyn paikkaan tulivat positiivisesti esille. Sen sijaan tulevaisuudessa työpaikan tai kulttuuripalveluiden sijainnilla oli vähiten merkitystä asuinpaikan valintaan.

Luonto korostui myös nykyhetken asumiseen liittyvissä väittämissä. Vastaajista 70 % arvostaa luonnon läheisyyttä asuinpaikassaan. 64 % totesi, että oma rauha asuinpaikassa on tärkeää ja reilu puolet vastaajista halusi, että lähikauppa on kävely- tai pyöräilymatkan etäisyydellä. Lähes puolet vastaajista toivoi voivansa tehdä etätöitä asuinpaikassaan.

Vuonna 2030 suurin osa kouvolalaisista haluaa asua omistamassaan omakotitalossa ja olla parisuhteessa. Yksin asui vastaajista tällä hetkellä joka viides. Joka kymmenes toivoi asuvansa yksin tulevaisuudessa. Lapsiperheitä oli vastaajista 39 %. Vuonna 2030 lapsiperheellisiä uskoi olevansa 34 % vastaajista.

Pääosa vastaajista, jotka eivät halua asua Kouvolassa vuonna 2030, haluaisi asua joko pääkaupunkiseudulla ja muissa Kouvolaa suuremmissa kaupungeissa kuten Tampereella tai Lahdessa. Perusteluina olivat paremmat harrastusmahdollisuudet, vapaa-ajanvietto, tapahtumat, kulttuuritarjonta sekä työpaikkamahdollisuudet ja perheenjäsenten tai ystävien läheisyys.

Muina toiveina nykyiseen tai tulevaisuuden asumiseen liittyen korostui Kouvola monipuolisena asuinpaikkana, joka nähdään myös vahvuutena mahdollisille uusille asukkaille. Lukuisat kylät ja maaseutualueet tulee myös pitää elinvoimaisena ja palveluita ei tulisi liiaksi keskittää keskusta-alueelle.

Kyselyn vastauksia hyödynnetään parhaillaan valmistelussa olevassa kaupungin Asuntopoliittisessa ohjelmassa.

Lisätietoja

Kehittämispäällikkö Liisa Kolari, liisa.kolari (at)kouvola.fi, puh. 020 615 8026

Yhteenveto kyselyn tuloksista Kouvolan kaupungin verkkosivuilla: https://www.kouvola.fi/?p=167630

Sivun alkuun