Kouvolan yöpäivystys on säilytettävä – lausuntokierroksella oleva esitys vaarantaa kouvolalaisten potilasturvallisuuden

Kouvolan uusi Ratamo-keskus, josta saa laajasti sosiaali- ja terveysalan palveluja.

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut lausuntopyynnön luonnoksesta hallituksen esitykseksi, jossa ehdotetaan muutoksia ympärivuorokautista terveydenhuollon päivystystä sekä leikkaustoimintaa koskevaan sääntelyyn. Esityksen mukaan Kouvolan Ratamo-keskuksen yöpäivystys lakkaa vuoden 2026 alusta. Kouvolan asukkaiden näkökulmasta päätös on kestämätön.

Lausuntopyynnössä esityksen tavoitteena on vahvistaa erikoissairaanhoidon sairaaloiden ja ympärivuorokautisten päivystysten palveluverkkoa vastaamaan väestön palvelutarpeisiin laadukkaasti, potilasturvallisesti ja kestävästi. Tavoitteena on lisätä hoidon yhdenvertaisuutta, laatua ja vaikuttavuutta sekä asiakas- ja potilasturvallisuutta, kun henkilökunnan osaaminen on varmistettu ja toiminta on tasalaatuista.

Esitys rikkoo yhdenvertaisuutta ja vaarantaa potilasturvallisuuden hoitoon pääsyn viivästyessä. Se lisää hyvinvointialueen kustannusten lisäksi myös poliisin ja puolustusvoimien sekä Kouvolan asukkaiden kustannuksia.

Kouvolan kaupunki ja Kymenlaakson hyvinvointialue ovat koonneet mittavasti perusteluja ja todentaneet niin ministeriölle kuin muille tahoille, että yöpäivystyksen lakkautus Kouvolassa lisää merkittävästi kustannuksia ja vaikeuttaa henkilöstön saatavuutta. Kouvolan asukkaiden palvelut heikentyvät huomattavasti. Maantieteellisesti laajassa kaupungissa on lähes 80.000 asukasta. Päivystyskäyntejä on vuosittain yli 45 000 joista 6 000 yöaikaan.

Kymenlaakson hyvinvointialueen mukaan todellisuudessa ei lopetettaisi vain yöpäivystystä, koska ei ole käytännössä mahdollista ylläpitää osa-aikaista päivystystä. Kouvolassa lakkaisi täysin toimiva ja nykyaikainen akuuttilääketieteen päivystys Pohjois-Kymenlaaksosta ja se korvattaisiin kiirevastaanotoilla.

Kouvolan päivystyksessä on kehitetty perusterveyden- ja erikoissairaanhoidon palveluiden kustannustehokas malli, akuuttilääketieteen päivystys. Päivystävä lääkäri voi tarvittaessa tukeutua erikoislääkäriin ilman, että potilasta tarvitsee siirtää kalliimpiin hoitoihin keskussairaalaan. Juuri tämän akuuttilääketieteen edistyksellisen päivystysmallin rikkominen aiheuttaa merkittävimmät lisäkustannukset yöpäivystyksen lakkauttamisesta.

Kouvolan kaupungin lausuntoa yöpäivystyksen lakkauttamisesta käsitellään kaupunginhallituksessa kesäkuussa.

Lisätietoja:
Marita Toikka, kaupunginjohtaja, puh. 020 615 3100, marita.toikka(at)kouvola.fi
Sanna-Riitta Junnonen, hyvinvointipäällikkö puh. 020 615 7429, sanna-riitta.junnonen(a)kouvola.fi

Tiedote kaupungin verkkosivuilla: Ratamon yöpäivystyksen lakkautus ei tuo säästöjä

Sivun alkuun