Kouvolan yleisten uimarantojen uimavedenlaatu on hyvä

Kesäkuussa otettujen näytteiden mikrobiologinen laatu oli hyvä kaikilla yleisillä uimarannoilla. Sinilevästä ei tehty havaintoja.

Iltakuva, nainen menossa uimaan, järvi taustalla tummaa metsää, oranssin sävyinen vesi ja taivas

Kaupungin ylläpitämiä uimarantoja on Kouvolassa 11. Lisäksi on kaksi yksityisen tahon ylläpitämää uimarantaa. Kouvolan kaupungin Ympäristöpalvelut valvoo uimarantojen asianmukaisuutta ja uimaveden laatua. Uimakausi on 15.6.–31.8. välinen ajanjakso.

Yleiset uimarannat

Uimarannat jaotellaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksien mukaisesti yleisiin uimarantoihin ja pieniin yleisiin uimarantoihin. Jako pieniin ja suuriin uimarantoihin määritellään kävijämäärän mukaan. Suurella rannalla (ns. EU-uimaranta) arvioidaan käyvän uimakauden aikana huomattava määrä uimareita. Kouvolan seudulla on EU-rantoja neljä: Käyrälampi, Särkät, Venna ja Koivusaari.

Uimavesinäytteet sekä syanobakteeri- eli sinilevätilanne

Sosiaali- ja terveysministeriön asetukset yleisistä uimarannoista ja pienistä yleisistä uimarannoista määrittelevät uimaveden laatuvaatimukset. Asetukset pohjautuvat terveydensuojelulakiin ja asetusten taustalla on uimareiden terveyden suojelu. Asetusten sisältämät Escherichia coli -bakteerin ja suolistoperäisten enterokokkien sekä syanobakteerien toimenpiderajat ovat samat suurille ja pienille yleisille uimarannoille.

Uimavesinäytteet otetaan seurantakalenterin mukaisesti EU-rannoilta neljä kertaa kesässä ja pieniltä uimarannoilta kolme kertaa uimakauden aikana. Suunnitellut näytteenottoviikot ovat 22, 24, 27, 29 ja 32. Tarvittaessa otetaan lisänäytteitä.

Kesäkuussa otettujen näytteiden mikrobiologinenlaatu on hyvä kaikilla yleisillä uimarannoilla. Syanobakteereista eli sinilevästä ei tehty havaintoja. Tarkastushetkellä oli tuulista ja aallokkoista, mikä vaikeutti havaintojen tekemistä.

Uimavesien lämpötilat olivat viikolla 24 keskimäärin 18,3 °C (vaihteluväli 16,8–19,3 °C).

Suolistoperäiset enterokokit ja Escherichia-coli

Suolistoperäisiä enterokokkeja ja Escherichia colia esiintyy muun muassa ihmisten ja tasaläm-pöisten eläinten ulosteissa. Enterokokkeja on yleisesti myös maaperässä, joten ne voivat olla peräisin myös näytteenottopaikan ympäristöstä. Enterokokit säilyvät ympäristössä hyvin ja siksi niiden suuri määrä voi kertoa jo kauan ennen näytteenottohetkeä tapahtuneesta saastumisesta.

Koliformisiin bakteereihin kuuluva Escherichia coli -bakteeri ilmentää puolestaan tuoretta ulostesaastumista ja on peräisin lähes yksinomaan ihmisten tai eläinten ulosteesta. E-coli-bakteeria pidetään hygieniaindikaattoreista parhaana, koska sillä on suorin yhteys mahdollisiin terveysriskeihin kuten esimerkiksi vesivälitteiseen suolistoinfektioon.

Uimavesiä koskevat tiedotteet ja uimavesitulokset

Uimarantavettä koskevia tiedotteita ja uimavesituloksia on nähtävillä uimarantojen ilmoitustauluilla.

Uimarantojen tutkimustulokset Kouvolan kaupungin verkkosivuilla

Tarkempia tietoja Kouvolan kaupungin yleisten uimarantojen varusteluista ja sijainneista verkkosivuilla

Lisätietoja:

Piritta Lehtonen, terveystarkastaja, Kouvolan kaupunki, puh. 020 615 8005 piritta.lehtonen@kouvola.fi

Satu Karila, Vs. terveystarkastaja, Kouvolan kaupunki, puh. 020 615 7996

satu.karila@kouvola.fi

Sivun alkuun