Kouvolan yleisten uimarantojen uimavedenlaatu on hyvä

Käyrälampi, lapsi hyppää veteen

Viikolla 25 otettujen näytteiden mikrobiologinen laatu oli hyvä kaikilla yleisillä uimarannoilla. Sinilevää havaittiin Sompasen uimarannalla.

Kesäkuussa otettujen näytteiden mikrobiologinen laatu oli hyvä kaikilla yleisillä uimarannoilla. Syanobakteereista eli sinilevästä tehtiin havainto Sompasen uimarannalla. Syanobakteerien määrä oli kuitenkin vähäinen. Levätilanne voi vaihdella hyvinkin nopeasti, joten uimavettä on hyvä tarkastella aina ennen uimaan menoa.

Uimavesien lämpötilat olivat viikolla 25 keskimäärin 19 °C (vaihteluväli 16,4 – 21,5°C).

Kaupungin ylläpitämiä uimarantoja on Kouvolassa 11. Lisäksi on kolme yksityisen tahon ylläpitämää uimarantaa.

Uimarannat jaotellaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksien mukaisesti yleisiin uimarantoihin ja pieniin yleisiin uimarantoihin. Jako pieniin ja suuriin uimarantoihin määritellään kävijämäärän mukaan. Yleisellä eli suurella rannalla (ns. EU-uimaranta) arvioidaan käyvän uimakauden aikana huomattava määrä uimareita. Kouvolan seudulla on EU-rantoja neljä: Käyrälampi, Särkät, Venna ja Koivusaari. Asetukset määrittelevät myös uimaveden laatuvaatimukset. Asetukset pohjautuvat terveydensuojelulakiin ja asetusten taustalla on uimareiden terveyden suojelu.

Kouvolan kaupungin Ympäristöpalvelut valvoo uimarantojen asianmukaisuutta ja uimaveden laatua. Uimakausi on 15.6.–31.8. välinen ajanjakso. Uimavesinäytteet otetaan seurantakalenterin mukaisesti EU-rannoilta viisi kertaa kesässä ja pieniltä uimarannoilta kolme kertaa uimakauden aikana. Suunnitellut näytteenottoviikot ovat 23, 25, 28, 30 ja 32. Tarvittaessa otetaan lisänäytteitä.

Uimavesiä koskevat tiedotteet ja uimavesitulokset

Uimavettä koskevia tiedotteita ja uimavesituloksia on nähtävillä uimarantojen ilmoitustauluilla sekä Kouvolan kaupungin verkkosivuilta:

Uimarantojen tutkimustulokset Kouvolan kaupungin terveysvalvonnan verkkosivuilla.

Tarkempia tietoja Kouvolan kaupungin yleisten uimarantojen varusteluista ja sijainneista liikuntapalvelujen verkkosivuilla.

Lisätietoja:

Piritta Lehtonen, terveystarkastaja, Kouvolan kaupunki, puh. 020 615 8005, piritta.lehtonen@kouvola.fi

Sivun alkuun