Kouvolan yleisten uimarantojen uimavedenlaatu on hyvä

uimareita hiekkarannalla

Viikolla 32 otettujen näytteiden mikrobiologinen laatu oli hyvä kaikilla yleisillä uimarannoilla. Sinilevää ei havaittu missään rannalla.

Heinäkuussa (7.-8.8.2023) otettujen näytteiden mikrobiologinen laatu oli hyvä kaikilla yleisillä uimarannoilla. Syanobakteereista ei tehty havaintoja. Levätilanne voi vaihdella hyvinkin nopeasti, joten uimavettä on hyvä tarkastella aina ennen uimaan menoa.

Uimavesien lämpötilat olivat viikolla 32 keskimäärin 21,9 °C (vaihteluväli 20,6 – 23,2°C).

Kaupungin ylläpitämiä uimarantoja on Kouvolassa 11. Lisäksi on kolme yksityisen tahon ylläpitämää uimarantaa.

Uimarannat jaotellaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksien mukaisesti yleisiin uimarantoihin ja pieniin yleisiin uimarantoihin. Jako pieniin ja suuriin uimarantoihin määritellään kävijämäärän mukaan. Yleisellä eli suurella rannalla (ns. EU-uimaranta) arvioidaan käyvän uimakauden aikana huomattava määrä uimareita. Kouvolan seudulla on EU-rantoja neljä: Käyrälampi, Särkät, Venna ja Koivusaari. Asetukset määrittelevät myös uimaveden laatuvaatimukset. Asetukset pohjautuvat terveydensuojelulakiin ja asetusten taustalla on uimareiden terveyden suojelu.

Kouvolan kaupungin Ympäristöpalvelut valvoo uimarantojen asianmukaisuutta ja uimaveden laatua. Uimakausi on 15.6.–31.8. välinen ajanjakso. Uimavesinäytteet otetaan seurantakalenterin mukaisesti EU-rannoilta viisi kertaa kesässä ja pieniltä uimarannoilta kolme kertaa uimakauden aikana. Suunnitellut näytteenottoviikot ovat 23, 25, 28, 30 ja 32. Tarvittaessa otetaan lisänäytteitä.

Uimavesiä koskevat tiedotteet ja uimavesitulokset

Uimavettä koskevia tiedotteita ja uimavesituloksia on nähtävillä uimarantojen ilmoitustauluilla sekä Kouvolan kaupungin verkkosivuilta:

Uimarantojen tutkimustulokset Kouvolan kaupungin terveysvalvonnan verkkosivuilla.

Tarkempia tietoja Kouvolan kaupungin yleisten uimarantojen varusteluista ja sijainneista liikuntapalvelujen verkkosivuilla.

Lisätietoja:

Taina Mäkelä, terveystarkastaja, Kouvolan kaupunki, puh. 020 615 8017, taina.makela@kouvola.fi

Sivun alkuun