Kouvolan yleisten uimarantojen uimavedenlaatu on hyvä

Viikolla 28 otettujen näytteiden mikrobiologinen laatu oli hyvä kaikilla yleisillä uimarannoilla. Sinilevää on havaittu Käyrälammen ja Sompasen uimarannalla.

Heinäkuussa (10.-11.7.2023) otettujen näytteiden mikrobiologinen laatu oli hyvä kaikilla yleisillä uimarannoilla. Syanobakteereista eli sinilevästä tehtiin havaintoja Käyrälammen ja Sompasen uimarannoilla. Syanobakteerien määrä oli kuitenkin vähäinen. Levätilanne voi vaihdella hyvinkin nopeasti, joten uimavettä on hyvä tarkastella aina ennen uimaan menoa.

Uimavesien lämpötilat olivat viikolla 28 keskimäärin 20 °C (vaihteluväli 17,6 – 21,2°C).

Kaupungin ylläpitämiä uimarantoja on Kouvolassa 11. Lisäksi on kolme yksityisen tahon ylläpitämää uimarantaa.

Uimarannat jaotellaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksien mukaisesti yleisiin uimarantoihin ja pieniin yleisiin uimarantoihin. Jako pieniin ja suuriin uimarantoihin määritellään kävijämäärän mukaan. Yleisellä eli suurella rannalla (ns. EU-uimaranta) arvioidaan käyvän uimakauden aikana huomattava määrä uimareita. Kouvolan seudulla on EU-rantoja neljä: Käyrälampi, Särkät, Venna ja Koivusaari. Asetukset määrittelevät myös uimaveden laatuvaatimukset. Asetukset pohjautuvat terveydensuojelulakiin ja asetusten taustalla on uimareiden terveyden suojelu.

Kouvolan kaupungin Ympäristöpalvelut valvoo uimarantojen asianmukaisuutta ja uimaveden laatua. Uimakausi on 15.6.–31.8. välinen ajanjakso. Uimavesinäytteet otetaan seurantakalenterin mukaisesti EU-rannoilta viisi kertaa kesässä ja pieniltä uimarannoilta kolme kertaa uimakauden aikana. Suunnitellut näytteenottoviikot ovat 23, 25, 28, 30 ja 32. Tarvittaessa otetaan lisänäytteitä.

Uimavesiä koskevat tiedotteet ja uimavesitulokset

Uimavettä koskevia tiedotteita ja uimavesituloksia on nähtävillä uimarantojen ilmoitustauluilla sekä Kouvolan kaupungin verkkosivuilta.
Uimarantojen tutkimustulokset Kouvolan kaupungin terveydensuojelun verkkosivuilla.
Tarkempia tietoja Kouvolan kaupungin yleisten uimarantojen varusteluista ja sijainneista liikuntapalvelujen verkkosivuilla.

Lisätietoja:
Piritta Lehtonen, terveystarkastaja, Kouvolan kaupunki, puh. 020 615 8005, piritta.lehtonen@kouvola.fi

Sivun alkuun