Kouvolan yleisten uimarantojen uimavedenlaatu on hyvä

Tällä viikolla otettujen näytteiden mikrobiologinen laatu oli hyvä kaikilla Kouvolan kaupungin 11 yleisellä uimarannalla. Sinilevää on havaittu ainoastaan Särkkien uimarannalla.

Kaupungin ylläpitämiä uimarantoja on Kouvolassa 11. Lisäksi on kaksi yksityisen tahon ylläpitämää uimarantaa. Kouvolan kaupungin Ympäristöpalvelut valvoo uimarantojen asianmukaisuutta ja uimaveden laatua. Uimakausi on 15.6.–31.8. välinen ajanjakso.

Yleiset uimarannat

Uimarannat jaotellaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksien mukaisesti yleisiin uimarantoihin ja pieniin yleisiin uimarantoihin. Jako pieniin ja suuriin uimarantoihin määritellään kävijämäärän mukaan. Suurella rannalla (ns. EU-uimaranta) arvioidaan käyvän uimakauden aikana huomattava määrä uimareita. Kouvolan seudulla on EU-rantoja neljä: Käyrälampi, Särkät, Venna ja Koivusaari.

Uimavesinäytteet sekä syanobakteeri- eli sinilevätilanne

Sosiaali- ja terveysministeriön asetukset yleisistä uimarannoista ja pienistä yleisistä uimarannoista määrittelevät uimaveden laatuvaatimukset. Asetukset pohjautuvat terveydensuojelulakiin ja asetusten taustalla on uimareiden terveyden suojelu. Asetusten sisältämät Escherichia coli -bakteerin ja suolistoperäisten enterokokkien sekä syanobakteerien toimenpiderajat ovat samat suurille ja pienille yleisille uimarannoille.

Uimavesinäytteet otetaan seurantakalenterin mukaisesti EU-rannoilta neljä kertaa kesässä ja pieniltä uimarannoilta kolme kertaa uimakauden aikana. Suunnitellut näytteenottoviikot ovat 22, 24, 27, 29 ja 32. Tarvittaessa otetaan lisänäytteitä.

Tällä viikolla otettujen näytteiden mikrobiologinen laatu täytti asetusten määrittämät laatuvaatimukset kaikilla yleisillä uimarannoilla. Syanobakteereja eli sinilevää havaittiin pieni määrä Särkkien uimarannalla. Levätilanne voi vaihdella hyvinkin nopeasti, joten uimavettä on hyvä tarkastella aina ennen uimaan menoa. Aiemmin järvisyyhyyn viittaavia oireita on todettu Käyrälammen ja Jokelan uimarannoilla uineilla. Terveysvalvonnalle ei ole tullut enää yhteydenottoja oireista.

Uimavesien lämpötilat olivat viikolla 27 keskimäärin 25,7 °C (vaihteluväli 22,9–27,0 °C).

Suolistoperäiset enterokokit ja Escherichia-coli

Suolistoperäisiä enterokokkeja ja Escherichia colia esiintyy muun muassa ihmisten ja tasaläm-pöisten eläinten ulosteissa. Enterokokkeja on yleisesti myös maaperässä, joten ne voivat olla peräisin myös näytteenottopaikan ympäristöstä. Enterokokit säilyvät ympäristössä hyvin ja siksi niiden suuri määrä voi kertoa jo kauan ennen näytteenottohetkeä tapahtuneesta saastumisesta.

Koliformisiin bakteereihin kuuluva Escherichia coli -bakteeri ilmentää puolestaan tuoretta ulostesaastumista ja on peräisin lähes yksinomaan ihmisten tai eläinten ulosteesta. E-coli-bakteeria pidetään hygieniaindikaattoreista parhaana, koska sillä on suorin yhteys mahdollisiin terveysriskeihin kuten esimerkiksi vesivälitteiseen suolistoinfektioon.

Lisätietoja:

Uimarantavettä koskevia tiedotteita ja uimavesituloksia on nähtävillä uimarantojen ilmoitustauluilla sekä Kouvolan kaupungin verkkosivuilla

Kouvolan kaupungin yleisten uimarantojen varustelu ja sijainti Kouvolan kaupungin verkkosivuilla

Vs. terveystarkastaja Satu Karila, Kouvolan kaupunki, puh. 020 615 7996, satu.karila@kouvola.fi

Sivun alkuun