Kouvolan varhaiskasvatuksessa panostetaan vuorovaikutuksen laatuun myös toimintakaudella 2024–2025

Kolme pientä tyttöä leikkii päiväkodin hyllykön edessä lelujunaradalla.

Tänä vuonna varhaiskasvatuksen arvioinnissa keskityttiin lasten ja henkilöstön väliseen vuorovaikutukseen. Vahvuudeksi nousi aikuisen sensitiivinen ja lapsen kohtaava ote. Kehittämisen kohteeksi tunnistettiin henkilöstön keskinäinen vuorovaikutus.

Kouvolan päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja avoimessa varhaiskasvatuksessa otettiin syksyllä 2023 käyttöön Kansallisen koulutuksen arviointikeskus Karvin Valssi -laadunarviointijärjestelmä. Ensimmäinen sen avulla toteutettu henkilöstön itsearviointi tapahtui vuodenvaihteessa. Vastausprosentiksi saatiin 89. Saatua arviointitietoa syvennettiin huoltajille ja lapsille suunnatun kyselyn avulla, johon saatiin 458 vastausta. Lisäksi haastattelun antoi 37 huoltajaa.

Keskeiset arviointitulokset on julkaistu varhaiskasvatuksen peda.net -sivustolla, ja niiden pohjalta on muodostettu yhteinen kehittämissuunnitelma.

Toiminnan arviointi on osa varhaiskasvatuksen arkea

Kehittämissuunnitelman toimenpiteitä toteutetaan sekä seurataan Kouvolan uuden varhais-kasvatussuunnitelman mukaisesti pienin askelin, dialogisuutta sekä ryhmävasua ja tiimisopimusta hyödyntäen. Lisäksi jokainen varhaiskasvatusyksikkö arvioi kehittämistoimenpiteiden toteutumista omassa suunnittelu- ja kehittämispäivässään.

Seuraava Valssin itsearviointi toteutetaan koko Kouvolan varhaiskasvatuksessa marraskuussa 2024. Tuolloin käytössä on Henkilöstön keskinäinen vuorovaikutus -työkalu. Tavoitteena on, että henkilöstön keskinäinen vuorovaikutus tukee rooleista ja vastuista sopimista ja sen myötä kiireen tunne varhaiskasvatusyksikössä vähenee sekä ymmärrys lapsen yksilöllisestä ja sensitiivisestä kohtaamisesta vahvistuu edelleen.

Kouvola kulkee varhaiskasvatuksen kehittämisen etujoukoissa

Kouvolan kaupunki edistää lasten, perheiden ja henkilöstön osallisuutta sekä hyvinvointia panostamalla arvostavaan ja luottamusta rakentavaan vuorovaikutuskulttuuriin. Kokeilemme rohkeasti uutta ja parannamme toimintaamme yhä sujuvammaksi palautteen perusteella.

Lisätietoja:

Helena Kuusisto, varhaiskasvatuspäällikkö, puh. 020 615 7224
Nina Sainio, arviointi- ja kehittämissuunnittelija, puh. 020 615 1213
Jaakko Forsell, arviointi- ja kehittämissuunnittelija, puh. 020 615 1211

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@kouvola.fi

Sivun alkuun