Kouvolan vanhusneuvosto luovutti kannanottonsa uimahalliasiaan kaupunginjohdolle

Kouvolan vanhusneuvoston puheenjohtaja Markku Mikkola ja varapuheenjohtaja Raimo Kinnunen luovuttivat vanhusneuvoston kannanoton uimahalliasiasta kehitysjohtaja Petteri Portaankorvalle torstaina 25.11.


Kouvolan vanhusneuvosto edustaa noin 23 300 kouvolalaista yli 65-vuotiasta asukasta. Ikäihmisten osuus kouvolalaisista on 28,6 %. Vanhusneuvosto on lakisääteinen toimielin, jonka toiminnasta määrää Kuntalain 27 pykälä. Vanhusneuvoston tulee vaikuttaa ikäihmisiä koskevaan kunnan päätöksentekoon. 18. marraskuuta kokouksessaan vanhusneuvosto otti kantaa suunnitelmissa olevan Kouvolan uuden uimahallin rakentamiseen. Kannanotto luovutettiin kaupunginjohdolle 25. marraskuuta.

Kannanotossa todetaan, että uiminen on osalle ikäihmisiä ainoa ja paras mahdollisuus harrastaa omaehtoista liikuntaa. Uiminen sopii lähes kaikille, eikä rasita alaraajoja, kuten toinen suosittu ”iteliikkumisen” muoto, kävely. Uiminen ja siihen liittyvät muut vesiliikunnat, kuten allasjumppa, vesijuoksu jne. ovat monipuolista liikuntaa ja edistävät ikäihmisten kansanterveyttä, vähentävät sairastavuutta ja hoidon kustannuksia.

Kouvolan kaupungin tulee vanhusneuvoston mukaan uimahallipäätöstä tehdessään huomioida suuri ikäihmisten väestöryhmä siten, että mahdollisimman monella ikäihmisellä on helppo saavuttaa uusi uimahalli sekä hyödyntää uimahallin liikunnalliset ja terveydelliset palvelut. Kouvolan vanhusneuvoston mielestä uuden uimahallin optimaalinen sijaintipaikka on KantaKouvola; matkakeskuksen ja Urheilupuiston alue. Perusteluna on se, että kolmen kilometrin säteellä Kymen Lukosta asuu yli 8 600 kouvolalaista ikäihmistä. Samoin ikäihmisten määrä ydinkeskustassa kasvaa koko ajan. 

Kannanotossa todetaan, että maksimissaan kolmen kilometrin saavutettavuus edistää hallin käyttöä. Pääsy uimahallille jalan, pyörällä, autolla ja/tai paikallisliikenteen bussilla ilman vaihtoa on stressitöntä. Parkkipaikkoja pitäisi olla lähellä uimahallia. Myös paikallisliikenteen reittien linjauksia olisi hyvä hallin valmistuttua muuttaa. Pohjoisesta tulevat bussit ajettaisiin Palomäenkadun ja uimahallin kautta. Matkakeskukseen tulevat bussit jatkaisivat lähelle uimahallia. Ratamoon menevistä busseista osa voisi ajaa uimahallin kautta. 

Uimahallin suunnittelussa ja rakentamisessa vanhusneuvosto edellyttää, että hallin esteettömyys on korkealla tasolla (esim. nyt Urheilupuiston uimahalliin on rollaattorilla vaikea ja lähes mahdoton päästä). Pyörätuoliasiakkaita varten on oltava hissi. Muun muassa värilinjat ja ei-liukkaat lattiat ovat tärkeitä. Vesijumppia varten on hyvä olla oma allas. Lisäksi uimahallissa olisi hyvä olla 50 m uima-allas ja hyppyallas.

Vanhusneuvosto esittää, että vanhusneuvoston edustaja nimetään uimahallin rakennustoimikunnan jäseneksi. 

Vanhusneuvosto muistuttaa, että monissa kaupungeissa ikäihmisille annetaan maksuton uinti ja kuntosali hiljaisina aikoina. Lisäksi ikäihmisille järjestetään uimahallissa ohjattua toimintaa. Ilmaisuintien antaminen on päättäjien kädenojennus vanhemmalle sukupolvelle ja myös konkreettinen ohjaus ikäihmisten omaehtoiseen kokonaiskunnon ylläpitoon ja sairastavuuden alentumiseen. Kouvolan vanhusneuvosto on muun muassa valtuustokauden 2017-2021 aikana tehnyt esityksen ilmaisuintien myöntämisestä kouvolalaisille ikäihmisille. Viralliseen esitykseen ei ole saatu vastausta.