Kouvolan vammaisneuvoston puheenjohtajaksi Sirpa Heikkinen ja varapuheenjohtajaksi Keijo Kaskiaho

Kymenlaakson Selkäyhdistys ry:tä edustava Sirpa Heikkinen on valittu Kouvolan vammaisneuvoston puheenjohtajaksi vuosille 2021-2025. Valinta tehtiin neuvoston kokouksessa 28.9. Varapuheenjohtajana toimii Kouvolan Seudun Invalidit ry:n edustaja Keijo Kaskiaho. Vammaisneuvoston tehtävänä on mm. seurata kunnallista päätöksentekoa vammaisten henkilöiden näkökulmasta ja edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa kaupungissa.

Neuvoston muut jäsenet ovat Lihastautiyhdistys ry Eeva-Liisa Hakala,  AVH yhdistys ry Tomi Iivonen, Kouvolan Kuulo Ry Eila Katajisto, Reumayhdistys ry Arja Markova, Kouvolan Seudun Kehitysvammaisten tuki ry Sami Siren, Kuusankosken Invalidit ry Hannu Suuronen, Kouvolan Hyvinvointiyhdistykset ry Katja Valkeinen ja Pohjois-Kymen Näkövammaiset ry Ilkka Ylä-Outinen.

Vammaisneuvoston jäsenet ja varajäsenet ovat vammaisjärjestöjen esittämiä henkilöitä, joiden tulee edustaa tasapuolisesti kaupungin alueella toimivia yhdistyksiä. Kaupunginhallitus valitsee neuvoston jäsenet aina valtuustokausittain.

Kuntalain mukaan vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Lisätietoja

Kouvolan vammaisneuvoston puheenjohtaja Sirpa Heikkinen, sirpa.heikkinen2(at)gmail.com, p. 050 490 3568

Kouvolan vammaisneuvoston varapuheenjohtaja Keijo Kaskiaho, keijo.kaskiaho(at)gmail.com,
p. 040 553 6204.