Kouvolan työllisyyskehityksessä positiivinen vuosi

Koronapandemian vyöryessä Suomeen vajaat kaksi vuotta sitten, työttömyys- ja lomautuskäyrät nousivat ennennäkemättömän korkealle. Vaikka pandemia pitää pintansa, Kouvolan työllisyyskehitys on parantunut lähes kaikilla mittareilla. Viime vuonna työttömiä työnhakijoita oli lähes tuhat aiempaa vähemmän.

Viime vuonna Kouvolan työttömyysaste oli 11,7 %, kun se vuonna 2020 oli 14%. Koko maassa työttömyysaste 2021 oli 11,4%. Työttömiä työnhakijoita oli Kouvolassa keskimäärin 4 267 henkilöä, kun edellisenä vuonna vastaava luku oli 5 211, eli lähes tuhat henkilöä enemmän. Työllisyyskehitys parantui viime vuonna kaikissa muissa tarkasteluryhmissä lukuun ottamatta pitkäaikaistyöttömiä, joita oli 1407 henkilöä. Kasvua edellisestä vuodesta oli 17,5 % (210 henkilöä).

”Pitkäaikaistyöttömien osalta muutokset tapahtuvat hitaasti. Vuositarkastelussa ei vielä näy, että marras-joulukuussa päästiin myös pitkäaikaistyöttömien osalta edellistä vuotta alhaisempiin lukuihin”, kertoo kaupungin työllisyyspäällikkö Kristiina Salo.

Erityisen ilahduttavaa on nuorten työttömien määrässä tapahtunut muutos: kun vuonna 2020 nuoria työttömiä työnhakijoita oli keskimäärin 705 henkilöä, niin viime vuonna heitä oli 14 % vähemmän eli reilut 600.

Pahimmillaan Kouvolan työttömyystilanne oli koronapandemian aikaan kesäkuussa 2020, jolloin työttömyysaste oli 17,6 % ja työttömiä työnhakijoita oli 6 521 henkilöä.


Avoimien työpaikkojen määrä kasvoi, työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvu hidastui

Myös avoimien työpaikkojen määrä Kouvolassa kasvoi viime vuonna edelliseen vuoteen nähden. Viime vuonna avoimia työpaikkoja oli keskimäärin 887 kpl, mikä on 42 % edellisvuotta enemmän.  Ammattiryhmittäin eniten avoimia työpaikkoja oli myyjille, lähihoitajille, toimisto- ja laitossiivoajille sekä sairaanhoitajille.

Työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvu on myös hidastunut. Viime vuonna Kouvola maksoi ns. sakkomaksuja 8,3 milj. euroa, jossa kasvua vuoteen 2020 oli 265 000€ eli 3,3 %. Keskimääräinen kasvu koko maassa oli viime vuonna 12,5 %. Kunnat maksavat osan pitkäkestoisesta, eli vähintään 1,5 vuoden työttömyydestä aiheutuvista kustannuksista. Pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisy (esim. kuntouttava työtoiminta, sosiaalityö ja työkyvyn tutkiminen) on Kymsoten tehtäväkenttää.

Kaupunki panostaa palkkatukityöllistämiseen

Kouvolan kaupungin palkkatukijaksoihin varattuja määrärahoja nostettiin vuodelle 2021 merkittävästi. Panostus palkkatukityöllistämiseen pienentää työttömyyttä ja ylläpitää työttömäksi joutuneiden kuntalaisten työelämätaitoja.

Vuoden 2021 aikana palkkatukityössä on aloittanut yli 300 työtöntä, ja kun edelliseltä vuodelta jatkaneet lasketaan mukaan, palkkatuettujen työntekijöiden määrä nousee jo yli 400 henkilöön. Palkkatukijaksot ovat pääsääntöisesti 8 kuukauden pituisia, ja töitä on laajasti kaupungin eri yksiköissä. ”On ollut kiinnostavaa huomata, että kaupungin palkkatukityöllistäminen alensi Kouvolan työttömyysprosenttia joulukuussa 0,5 prosenttia”, Kristiina Salo toteaa.

TE-palvelut kunnille

Suuria muutoksia on tulossa, kun TE-palvelut siirtyvät kuntien järjestämisvastuulle vuoden 2024 aikana. ”Uudistus antaa mahdollisuuden tarkastella työllisyyden polkuja uudella innovatiivisella tavalla. Koulutuksen ja yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä työllisyyden edistämiseksi Kouvolassa tullaan vahvistamaan”, kaavailee kaupungin hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnonen.

Lisätietoja:
Työllisyyspäällikkö Kristiina Salo, kristiina.salo(at)kouvola.fi, puh 020 615 6013
Hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnonen, sanna-riitta.junnonen(at)kouvola.fi, puh 020 615 7429                  

Sivun alkuun