Kouvolan toisen asteen opiskelijat matkustavat maksutta joukkoliikenteessä lukukauden alkaessa

Muutos on osa pidennetyn oppivelvollisuuden mukanaan tuomia uudistuksia ja takaa jokaiselle kouvolalaiselle toisen asteen opiskelijalle maksuttoman joukkoliikenteen kuukausikortin.

Kaupunginhallitus näytti maanantaina vihreää valoa Kouvolan toisen asteen opiskelijoiden maksuttomalle joukkoliikenteelle. 

Syyslukukauden alkaessa toisen asteen opiskelijat pääsevät kulkemaan maksutta Kouvolan joukkoliikenteessä. Uudistus koskee kaikkia toisen asteen opiskelijoita ja oikeuttaa matkaamiseen kaikilla kaupungin joukkoliikennevyöhykkeillä Kouvolan kaupungin alueella Waltti-liikenteessä ilman kilometrirajaa.

– Opiskelija saa ilmaisen kausikortin, jolla voi matkustaa myös iltaisin, viikonloppuisin ja kesällä. Uudistus koskee kaikkia opiskelijoita, myös aikuisopiskelijoita. Toisen asteen opiskelijan määrittelyssä käytämme Kelan asettamia kriteereitä päätoimisesta opiskelusta, joukkoliikennepäällikkö Petri Vainikka kertoo.

Kouvolan kaupunginvaltuusto päätti marraskuussa 2019 toisen asteen opiskelijoiden maksuttomasta joukkoliikenteestä elokuun 2021 alusta alkaen. Päätös on osa lukioverkon uudistusta ja se toteutetaan samaan aikaan oppivelvollisuuden laajentumisen yhteydessä koskemaan kaikkia toisen asteen opiskelijoita.

Opiskelijat saavat ilmaiset kuukausiliput hakemuksen perusteella

Käytännössä toisen asteen opiskelija saa ilmaisen kuukausilipun, joka ladataan Waltti-kortille. Lippua haetaan vuosittain, ja sen saadakseen opiskelijan tulee asua Kouvolassa vakinaisesti ja opiskella kouvolalaisessa julkista rahoitusta saavassa toisen asteen oppilaitoksessa tai oppilaitoksessa, jossa voi suorittaa toisen asteen tutkintoja. Oikeus maksuttomaan joukkoliikenteeseen alkaa, kun hakemus on käsitelty ja lippu ladattu matkakortille.

Lippuja on kahdenlaisia: toisen asteen opiskelija ja toisen asteen opiskelija Kela.

– Kelan koulumatkatukeen oikeutetut opiskelijat hakevat nimenomaan Kelan tukemaa lippua eli oikeutta maksuttomaan Kouvolan kaupungin joukkoliikenteeseen ja ilman Kela-tukea olevat hakevat oikeutta kaupungin kustantamaan joukkoliikenteeseen, Vainikka sanoo.

Kaupunki saa Kela-koulumatkatukeen oikeutetuista opiskelijoista korvauksen. Jos opiskelija ei ole oikeutettu Kelan matkatukeen, kaupunki maksaa lipun.

Uudistus tarkoittaa, että Kouvola saa jatkossa toisen asteen opiskelijoiden suoria lipputuloja vähemmän, mutta Kelan koulumatkatukia nykyiseen verrattuna enemmän.

Vuonna 2019 Kouvola sai toisen asteen opiskelijoiden erilaisista lipuista suoria lipputuloja noin 80 000 euroa ja Kelan koulumatkatukea 4000 euroa. Kun toisen asteen maksuton joukkoliikenne otetaan käyttöön, Kela-koulumatkatukia arvioidaan kertyvän noin 200 000-400 000 euroa lukukaudessa.

Tarkemmista ohjeista tiedotetaan myöhemmin.

Lisätietoja

Vainikka Petri, joukkoliikennepäällikkö, p. 0206156635, petri.vainikka@kouvola.fi