Kouvolan terveysvalonnan projektissa selvitettiin päiväkotien ryhmätilojen puhtaustasoa

Valvontaprojektissa selvitettiin millainen ryhmätilojen ja lelujen puhtaustaso on päiväkotiarjessa. Käytössä olleiden pintojen osalta ei ollut odotettavissakaan täysin puhtaita näytetuloksia, vaan haettiin tietoa millainen puhtaustaso tiloissa ja leluissa on niiden käytön aikana. Tällöin saatiin kuva, millaisessa puhtaustasossa päiväkotiarkea vietetään. Kouvolan alueella toimivien päiväkotien yleinen puhtaustaso todettiin kohtuulliseksi terveysvalvonnan valvontaprojektissa.

Kouvolan kaupungin terveysvalvonta toteutti päiväkotien pintapuhtausnäyteprojektin elo-syyskuussa 2020. Valvontaprojekti kuului Kouvolan kaupungin terveydensuojelun valvontasuunnitelmaan. Tavoitteena oli selvittää päiväkotien alle 3-vuotiaiden lasten ryhmien leikkitilojen ja lelujen hygienian tasoa päiväkotipäivän aikana.

Tutkimusnäytteet haettiin sekä kaupungin että yksityisistä päiväkodeista. Päiväkotien johtajia haastateltiin ennakkoon, mutta näytteet haettiin ennalta ilmoittamatta. Näin tilanne näytteenottohetkellä vastasi parhaiten normaalia päiväkotiarjen tilannetta. Näytteenottoajankohtana oli joko aamu- tai iltapäivä, mutta pääsääntöisesti tilat ja lelut olivat näytteenottohetkellä olleet käytössä. Näytteitä haettiin 19 päiväkodista, yhteensä 76 kpl käyttäen Hygicult TPC -pintapuhtaustestejä. Näytteet otettiin silmämääräisesti puhtailta pinnoilta leikkihuoneen pöydiltä ja lattioista sekä leluista. Näytteet leluista otettiin esimerkiksi palloista, jumppamatoista, erityyppisistä palikoista, nukeista, autoista, kirjoista ja palapeleistä. Testitulokset luokiteltiin arvosana-asteikolle hyvä, tyydyttävä, huono tai erittäin huono.

Päiväkodeissa siivoaminen tapahtui siivousohjelman mukaisesti, jossa jokaiselle päivälle on sekä samat päivittäin toistuvat, että omat erikoisrutiininsa. Joissakin päiväkodeissa siivouksesta vastaava henkilö oli paikalla koko päivän, osassa päiväkodeista vain osan päivästä. Neljässä päiväkodissa oli käytössä lelujenpesusuunnitelma, jota toteutettiin jatkuvasti päiväkotiarjessa. Muissa päiväkodeissa lelut pestiin tarpeen mukaan ja miten henkilökunnalla oli aikaa. Yleisimmin lelut pestiin käsin, pyykin- tai astianpesukoneessa. Erillinen lelupesukone oli käytössä kahdessa päiväkodissa.

Näytteistä 22 % (17 kpl) oli bakteriologiselta puhtaudeltaan hyviä, 34 % (26 kpl) tyydyttäviä, 25 % (19 kpl) huonoja ja 18 % (14 kpl) erittäin huonoja. Huonoja ja erittäin huonoja tuloksia saatiin kaikista näyteryhmistä, mutta useimmiten pöytä- ja lattiapinnoilta. Lelujen osalta hieman yli puolet näytteiden tuloksista olivat hyviä ja tyydyttäviä.

Lelujen pesu on erityisen tärkeää päiväkodeissa ja lelujen pesuun on oltava suunnitelma. Projektin perusteella päiväkoteja ohjeistettiin päivittämään lelujenpesusuunnitelmansa ja ottamaan sen käyttöön. Päiväkotiolosuhteissa läheiset kontaktit edistävät mikrobien tarttumista lapsesta toiseen. Kaikki yhteiset esineet ja lelut voivat toimia infektioiden levittäjinä. Siivouksen näkökulmasta tulee huolehtia, että siivoukseen varataan riittävästi resursseja.

Lisätietoja:

Terveystarkastaja Mari Järvinen, p. 020 615 8074, mari.jarvinen(a)kouvola.fi

Sivun alkuun