Kouvolan rautatie- ja maantieterminaali valmistuu tänä vuonna – terminaaliraiteet lähes valmiit

Kouvolan rautatie- ja maantieteminaalin pitkiä lastausraiteita rakennetaan parhaillaan ja ne ovat lähes valmiit.

Kouvola laajentaa logistiikka-alueitaan rakentamalla uutta, yhdistetyt kuljetukset mahdollistavaa Kouvola RRT rautatie- ja maantieterminaalia. Suomen ensimmäinen sisämaan kuivasatama korostaa Kouvolan roolia kansallisen ja kansainvälisen rahtiliikenteen keskuksena. RRT-hanke on edennyt suunnitellussa aikataulussa sekä budjetissa. Pitkät terminaaliraiteet ovat valmistumassa.

Tänä vuonna valmistuva Kouvola RRT monipuolistaa koko Suomen logistisia mahdollisuuksia ja tukee rahtiliikenteen vihreää siirtymää. Inter- ja multimodaaliterminaali mahdollistaa jopa 1 100 m pitkien junien tehokkaan lastauksen ja purun sekä palvelut syöttö- ja jakeluliikenteelle.

Kouvolan logistinen vaikutusalue ja lähijakelun potentiaali on suuri. Parhaimmillaan Kouvola palvelee yli 650 000 asukkaan aluetta. RRT-alue palvelee sekä Suomen sisäistä liikennettä että kuljetuksia muihin Pohjoismaihin ja muualle Eurooppaan. Yhteydet Venäjälle ja Aasiaan ovat hyvät, mutta tällä hetkellä käytännössä pois käytöstä.

Kilometrin mittaiset raiteet lähes valmiit

Teminaalin pitkien lastausraiteiden rakentamisesta vastaa Väylävirasto, ja ne tulevat osaksi valtion rataverkkoa. Rakentaminen käynnistyi pääsiäisen jälkeen. ”Terminaalitoimintojen ohella niillä voidaan tarvittaessa tasata rataverkon pullonkauloja. RRT on osa TEN T-ydinverkkoa ja ison prioriteetin terminaali. Junakuljetukset ovat tulevaisuutta” sanoo projektipäällikkö Mikko Heiskanen Väylävirastosta.

Hanketta ei tarvinnut viivyttää vallitsevasta tilanteesta huolimatta vaan se on edennyt suunnitelmien mukaan ja raiteet ovat lähes valmiit. ”Onnistuimme ennen kustannusten nousua tehdyissä hankinnoissa erittäin hyvin, ja budjetti on pitänyt”, hän summaa.

Ratatyöt ovat jo pitkällä ja vaihteet on asennettu juhannukseen mennessä. Raiteet ovat liikennöintivalmiit syksyllä, kun myös turvalaitetyöt valmistuvat. Rataurakan tilaaja on Väylävirasto ja urakasta vastaa Kreate Rata Oy. Turvalaitemuutokset toteuttaa NRC Finland Oy.

Kouvolaan valmistuvat yli kilometrin mittaiset lastausraiteet ovat Suomessa ainutlaatuiset. Ne mahdollistavat pitkien tavarajunien käsittelyn kokonaisina, mikä vähentää edestakaista liikennettä ja säästää merkittävästi aikaa. Vaihtoehtoisesti raiteilla voidaan lastata useampi lyhyempi juna samanaikaisesti. Junat voidaan ajaa terminaaliraiteille sähköveturilla suoraan linjalta ilman vaihtotöitä. Rahtiliikenteen siirtyessä yhä enemmän raiteille ja junakokojen kasvaessa pitkille lastausraiteille on tarvetta.

RRT on investointi tulevaisuuden logistiikkaan

Kouvolassa on toiminut 17 ha rautatie- ja maantieterminaali Kouvola Cargo Yard (KCY) jo vuosia. Tämän hetkisestä maailmanpoliittisesta tilanteesta huolimatta käyttöaste on korkea ja tilat lähes täysikäytöllä. RRT laajentaa terminaalitoimintaa Kouvolassa.

Ilman infrastruktuuria rautatielogistiikka ei voi kehittyä. Sekä kaupunki että valtio haluavat edistää kestäviä logistiikkaratkaisuja Suomessa. EU:n tavoitteena on siirtää yli 300 km:n tavarakuljetuksia raiteille. Sitä varten tarvitaan lastauspaikkoja eli terminaaleja, jotta myös toimijat, joilla ei ole raideyhteyttä voivat kuljettaa lasteja rautateitse. ”Tällä hetkellä Kaakkois-Suomen logistiikassa on epävarmuustekijöitä, mutta tilanne elää ja kehittyy koko ajan. Jos joku tavaravirta loppuu, uutta tulee tilalle. RRT tarjoaa monia vaihtoehtoja muuttuvan logistiikkakentän tarpeisiin”, korostaa RTT-hankkeen projektipäällikkö Tero Valtonen.

Kustannustehokkuutta kierrätyksestä

RRT-hanke on pysynyt hyvin budjetissa. Uusi terminaalialue rakennetaan ympäristö- ja materiaalitehokkaasti. Hankkeen maankäytön suunnittelussa, rakenteiden suunnitteluratkaisuissa sekä toteutusvaiheessa on otettu huomioon kestävän kehityksen tavoitteet monin tavoin niin luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä kuin kierrätysmateriaalien hyödyntämisessä. Merkittävää kustannussäästöä on saatu hyödyntämällä maarakentamisessa syntynyt ylijäämämaa sekä kierrätettävää asfalttimursketta.


Työt jatkuvat Suomen suurimmalla asfaltointiurakalla

Terminaalialueen mittava asfaltointiurakka on käynnistynyt ja jatkuu syksyyn saakka. Terminaalikenttää päällystetään kaikkiaan lähes 370 000 neliömetriä. Asfaltoinnissa hyödynnetään merkittävä määrä kierrätettävää asfalttimursketta, jota vapautui edellisvuoden asfalttiurakoista.  Asfalttiurakasta vastaa Peab Industri Oy.

Terminaalialueen valaistuksen ja valaisinohjausjärjestelmän rakentaa Normivalaistus Oy. Alueelle rakennetaan energiatehokas, etäohjattava ja säädeltävä valaistusjärjestelmä. Valaistustyöt käynnistyvät kesällä ja valmistuvat loppusyksystä. Syksyllä terminaaliin toteutetaan vielä aluekameravalvontajärjestelmä ja alue aidataan. Valvontajärjestelmä ja aitaustyöt valmistuvat joulukuun loppuun mennessä, minkä jälkeen Kouvola RRT -terminaali on valmis otettavaksi käyttöön.

Kouvolan kaupunki investoi rautatielogistiikkaan rakentamalla puitteita ja infrastruktuuria rautatielogistiikalle. Suomen ainoan Euroopan liikenteen TEN-T ydinverkolle sijoittuvan rautatie- ja maantieterminaalin palvelutaso nostetaan vastaamaan EU:n tavoitteita. Toimintaa operoi Kouvolan kaupungin omistama hallinnointiyhtiö Railgate Finland satamayhtiön tavoin.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa Kouvolaan rakentuu moderni, eri kuljetusmuotoja yhdistävä intermodaaliterminaali. Terminaalin kokonaiskustannusarvio on 39,3 milj. €, josta Kouvolan kaupungin osuus on n. 27 milj. €. Väylävirasto rahoittaa hanketta n. 4,4 milj. € ja EU n. 7,9 milj. €. Se on ainoa Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) rautatie- ja maantieterminaali Suomessa.

Lisätietoja:

Tero Valtonen, Kouvolan kaupunki, RRT-projektipäällikkö, puh. 020 615 8086, tero.valtonen(at)kouvola.fi
Sanna Kauppi, Railgate Finland Oy, yhteyspäällikkö, puh. 020 615 7284, sanna.kauppi(at)kinno.fi

Kouvola RRT verkossa:
Kaupungin verkkosivuilla
Facebook

Sivun alkuun