Kouvolan lukioverkkoa kartoitetaan osana palveluverkkoselvitystä

Kouvolan tulevaa lukioverkkoa kartoitetaan. Kouvolan kaupunginhallitus on linjannut, että osana talouden tasapainottamista esitetään palveluverkkotarkastelua, johon sisältyy myös lukiot. Verkkotarkastelu tehdään elokuun loppuun mennessä.

Tiukan aikataulun vuoksi palveluverkkoselvitys tehdään virkamiestyönä, jossa mukana ovat lukiokoulutuksesta vastaava koulutuspalvelupäällikkö Timo Tiainen ja lukioiden rehtorit sekä kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi.

”Talouden tasapainottamiseksi tarvitaan pysyviä rakenteellisia ratkaisuja. Ratkaisuja haetaan selvittämällä palveluverkon nykytila ja kartoittamalla tulevaisuuden tarpeet. Myös nykyisiä käyttäjiä kuunnellaan”, Niemi sanoo.

Selvityksessä käydään läpi lukiokoulutuksen nykytilanne Kouvolassa, päivitetään opiskelija- ja taloustiedot sekä toimitilat ja yhteistyö perusopetuksen kanssa. Myös lukiokoulutuksen kehittäminen ja laatu ovat selvityksen osa-alueita. Opiskelijoiden mielipiteitä opetuksen laatuun liittyen selvitetään erillisellä webropol-kyselyllä.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja Henna Hovi korostaa, että selvitys on vasta käynnissä, eikä mitään linjauksia tai päätöksiä ole vielä tehty.

Kouvolan kaupunki hakee keinoja taloutensa tasapainottamiseen. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti kaupungin osana talouden tasapainottamista esitetään myös palveluverkkotarkastelua lukioista, kulttuuripalveluista, varhaiskasvatuksesta ja vuoropäivähoidosta, nuorisopalvelusta, liikuntapaikoista ja muista mahdollisista palveluista. Aiemmin verkkoselvitys on jo laadittu uimahalleista ja perusopetuksesta.

Lisätietoja:
Kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi, puh. 020 615 7727
Kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja Henna Hovi, puh. 040 966 8805
etunimi.sukunimi@kouvola.fi

Sivun alkuun