Kouvolan lukiokoulutuksen opetussuunnitelmat 1.8.2021 alkaen

Lukiolaistyttö opiskelelmassa

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi lukiokoulutuksen uudet opetussuunnitelmat kokouksessaan 9.6.2021. Uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2021. Lukioiden opetussuunnitelmatyö on edennyt aikataulun mukaisesti pääasiallisesti lukiolain toimeenpanoon liittyvän hankeavustuksen turvin.

Lukion uuden opetussuunnitelman keskeisiä muutoksia ovat kursseista opintopisteisiin ja opintojaksoihin siirtyminen, arvioinnin uudistuminen, laaja-alaisten opintokokonaisuuksien sisällyttäminen opintojaksoihin sekä uusien kuntakohtaisten oppiaineiden kuten Digitaidot ja Yrittäjyys- ja työelämätaidot tulo osaksi opintoja.

Opetussuunnitelmissa erityispiirteitä lukiosta riippuen

Lukioilla on omia erityispiirteitään uusien opetussuunnitelman toteuttamisessa. Kouvolan Yhteislyseon opetussuunnitelman erityispiirteitä ovat Studies in English – opintojaksokokonaisuus ja viron kieli omana oppiaineenaan.

Kuusankosken lukion opetussuunnitelman erityispiirteenä on logistiikka omana lukiokohtaisena oppiaineena. Molemmissa päivälukioissa on tarjolla lisäksi oppiaineiden lukiokohtaisia valinnaisia opintojaksoja.

Kouvolan iltalukion opetussuunnitelman erityispiirteinä on, että lukio-opintoja on mahdollisuus suorittaa verkko-opintoina. Kouvolan iltalukiossa opetusta tarjotaan aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Entistä kattavampaa ohjausta ja tukea sitä tarvitseville opiskelijoille

Uusien opetussuunnitelmien myötä opiskelijoille tarjotaan entistä kattavampaa ja pitkäkestoisempaa opinto-ohjausta, opiskeluhuoltoa sekä erityistä tukea sitä tarvitseville.

Lukioiden yhteydet ympäröivään maailmaan, etenkin korkeakoulu-, kansainvälisyys- sekä työelämä- ja yrittäjyysyhteistyö, painottuvat entistä enemmän.

Opetussuunnitelmaa laadittaessa on otettu huomioon lukioiden toimintaympäristö, paikalliset arvovalinnat, osaamisvahvuudet ja erityisresurssit. Paikallinen näkökulma on otettu huomioon niin opetussuunnitelman yleisessä osassa kuin eri oppiaineiden ja oppiaineet ylittävissä opintojaksoissa.

Opetussuunnitelmassa päätetään lukion opetus- ja kasvatustyöstä ja sen pohjalta lukiot laativat lukuvuosittaiset suunnitelmansa opetuksen käytännön järjestämisestä.

Lisätietoja

Kouvolan Yhteislyseon rehtori Sanna Liljeqvist, p.020 615 8506, sanna.liljeqvist(at)kouvola.fi
Kuusankosken lukion rehtori Riitta Mutru, p. 020 615 7206, riitta.mutru(at)kouvola.fi
Vastaava rehtori, Kouvolan iltalukion rehtori Maria Lammi p. 020615 5338, maria.lammi(at)kouvola.fi