Kouvolan lukioiden hakumäärät ylittivät aloituspaikkojen määrän yhteishaussa

Kouvolassa kevään yhteishaun 9. luokkalaisten hakijamäärät lukioiden ja Kouvolan seudun ammattiopiston Ksaon välillä jakaantuivat lähestulkoon puoliksi. Lukioiden hakijamäärät ylittivät niukasti aloituspaikkojen määrät, kun Kouvolan päivälukioista vain kaksi ottaa uusia opiskelijoita ensi syksyksi.

Nyt ensimmäistä kertaa yhteishaun ensisijaisten hakutoiveiden perusteella Kouvolaan lukioon hakeneiden määrä 417 ylitti lukioiden yhteenlasketun aloituspaikkojen määrän 396. Aiempina vuosina lukion aloituspaikkoja on jäänyt täyttämättä.

Kouvolan päivälukioista ensi syksynä opiskelijoita ottavat vastaan enää Kouvolan yhteislyseo ja Kuusankosken lukio, kun Valkealan ja Elimäen lakkautettaviin lukioihin ei enää ensi syksynä oteta uusia opiskelijoita.
Tiistaina 10.3. päättyneessä yhteishaussa Kouvolan Yhteislyseoon ensisijaisia hakijoita oli yhteensä 316 ja aloituspaikkoja 252. Ensisijaisia hakijoita Kuusankosken lukioon oli puolestaan 101, aloituspaikkojen ollessa 144. Kuusankosken lukio oli kuitenkin monen toissijainen hakutoive.

Todennäköisesti moni Yhteislyseosta ulos jääneistä hakijoista, saa toissijaisella toiveella aloituspaikan Kuusankosken lukioon. Näyttää siis siltä, että todennäköisesti myös Kuusankosken lukion 144 uuden opiskelijan aloituspaikkamäärä tulee täyttymään.

Lukioiden lisäksi yhteishaussa oli mahdollista hakea opiskelemaan Kouvolan seudun ammattiopistoon pariin kymmeneen eri ammattiin valmistavaan opiskelualaan. KSAOn ensisijaisia hakijoita oli yhteensä 569. Tässä luvussa on kuitenkin mukana myös muita kuin peruskoulun tänä keväänä päättäviä hakijoita.

KSAOn suosittuja aloja olivat mm. sosiaali- ja terveysalan, autoalan, tieto- ja viestintätekniikan sekä logistiikan perustutkinnot. KSAOn yhteishaussa olevien paikkojen lisäksi tarjolla on tietyillä aloilla jatkuvan haun paikkoja läpi lukuvuoden, jotka tarjoavat lisämahdollisuuden ammatilliseen koulutukseen haluaville.

Yhteensä Kouvolan yhdeksäsluokkalaisia hakijoita oli viime syksyn laskennan mukaan kevään yhteishaussa 884. Näiden lukujen valossa näyttäisi, ettei Kouvolan ulkopuolisiin lukioihin olisi ollut tavallista enempää hakijoita. Kouvolassa 9. luokkalaisten ensisijaiset hakutoiveet jakautuivat lukioiden ja Ksaon kesken lähes puoliksi. Lukioon haki ensisijaisesti n. 47 % ikäluokasta.

– Laskennallisesti opiskelupaikkoja on riittävästi ja kaikille löytyy varmasti sopiva paikka ensi syksyksi, toteaa kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi.

Päivälukioiden ja KSAOn lisäksi on mahdollisuus hakea opiskelemaan iltalukiossa tai hakeutua lisäopetushaun kautta 10. luokalle. Iltalukiossa toteutetaan tarpeen vaatiessa myös lukion suorittamiseen valmentava lukuvuosi maahanmuuttajille ja vieraskielisille nuorille.

Yhteishaun opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan aikaisintaan 11.6.2020.

Lisätiedot:
kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi, veikko.niemi(at)kouvola.fi, puh. 020 615 7727

koordinoiva opinto-ohjaaja Minna Tuukkanen, minna.tuukkanen(at)kouvola.fi, puh. 020 615 7279

Sivun alkuun